Erasmus Universiteit Rotterdam toegewijd aan Open Science: wat gebeurt er allemaal?

Mensen in collegebanken tijdens Open Science dag
Lezing tijdens Open Science met mensen in zaal
Pim Rasch

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) loopt voorop in Open Science: het bevorderen van transparantie, samenwerking en verantwoorde onderzoekspraktijken. Open Science komt niet alleen wetenschap ten goede, maar dient de maatschappij in het algemeen. Zo bespreken dr. Antonio Schettino, hoofd Open and Responsible Science, Willem Scholten, projectleider Open and Responsible Science, en dr. John Mills, adviseur Open Science in een interview.

Open Science: een wereldwijde noodzaak

In het licht van de COVID-19 pandemie, is het niet moeilijk de wereldwijde relevantie van Open Science in te zien: "Het onderzoek ging verder dan nationale en binnenlandse prioriteiten en werd iets mondiaals dat we moesten oplossen," merkt Mills op. Open Science speelde een cruciale rol in het verbinden van onderzoekers wereldwijd, waardoor ze gegevens en bevindingen snel konden delen. Het vergemakkelijkte snelle samenwerking, waardoor de wetenschappelijke gemeenschap de pandemie kon aanpakken 

Onderzoek versnellen met Open Science

Open Science benadrukt de snelle verspreiding van onderzoeksresultaten, waardoor onderzoekers hun werk sneller kunnen delen dan via traditionele publicatiekanalen. Mills legt uit: "Als ik vandaag een doorbraak maak in de ontwikkeling van een vaccin voor COVID-19, kan ik aan het eind van de middag mijn preprint publiceren met de eerste gegevens en analyse." Dit snelle delen stelt andere onderzoekers in staat om onmiddellijk voort te bouwen op het werk, waardoor de collectieve inspanning om oplossingen te vinden wordt versneld.

"Open Science stelt onderzoekers instaat om elkaars werk te controleren en verifiëren"

Activiteiten bord met stickers voor Open Science
Pim Rasch

Open Science gaat verder dan het delen van gegevens

Hoewel het delen van gegevens een fundamenteel aspect is van Open Science, omvat het meer dan alleen dat. Mills: "Het is ook de analyse, toch?" Open Science stelt onderzoekers in staat elkaars werk te controleren en beweringen sneller te verifiëren door toegang te geven tot gegevens en de analyseprocessen. Deze transparantie helpt herhaling van dezelfde fouten te voorkomen en moedigt voortdurende verbetering aan.

Maatschappelijke problemen aanpakken door Open Science

Willem Scholten benadrukt dat Open Science niet alleen gaat over het onderzoeksproces; het gaat ook over het aanpakken van maatschappelijke problemen. "Meer impact wordt gemaakt door samenwerking tussen onderzoekers, en omdat we kijken naar wat de maatschappij nodig heeft," zei hij. Onderzoekers gaan steeds meer samenwerken met burgers en eindgebruikers om samen onderzoeksvragen en -resultaten op te stellen en ervoor te zorgen dat het onderzoek is afgestemd op de echte wereld.

'Wetenschapsgeletterdheid'

Buiten de academische wereld is Open Science enorm belangrijk voor het bredere publiek omdat het wetenschappelijke geletterdheid bevordert, waardoor burgers in staat worden gesteld informatie kritisch te evalueren en verkeerde informatie te vermijden. Schettino legt uit: "Open Science geeft het publiek de mogelijkheid om beweringen van bedrijven, overheden of individuen kritisch te bekijken en geïnformeerde beslissingen te nemen."

Annelien Bredenoord wordt geïnterviewd op podium
Pim Rasch

De betrokkenheid van Erasmus Universiteit Rotterdam

Op de vraag hoe Open Science aansluit bij de doelen van onze universiteit, benadrukt Scholten dat het motto van de EUR, ‘Creating Positive Societal Impact’, nauw verbonden is met de principes van Open Science. Openheid, transparantie en verantwoording zijn de sleutel tot het bereiken van deze impact, en de universiteit ondersteunt deze principes actief. Rector magnificus Annelien Bredenoord: "Wij staan volledig achter Open en Responsible Science binnen onze universiteit, want het vergroot de impact van wetenschap, de kwaliteit van wetenschap en het bevordert eerlijkheid en rechtvaardigheid door een groter publiek erbij te betrekken".

In augustus organiseerde Erasmus Universiteit Rotterdam dan ook het Nationale Open Science Festival. De 400 deelnemers konden kiezen uit 25 workshops, een Open Science Together-sessie in de namiddag en 2 plenaire sessies, waarna ze konden genieten van de Mingle & Meet na afloop van het evenement, gesponsord door de Lustrumcommissie.

Empowerment van onderzoekers en medewerkers in Open Science

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft verschillende stappen ondernomen om haar onderzoekers en medewerkers in staat te stellen Open Science praktiseren. Er worden verschillende trainingsprogramma's aangeboden, waaronder evenementen, discussies, workshops en de lancering van een gloednieuwe Massive Open Online Course (MOOC). Deze inleidende cursus is gericht op onderzoekers, docenten en professionele dienstverleners die meer willen leren over Open Science. Daarnaast zijn we een speciale Open Science Advisor, Data Stewards, faculty liaison librarians en andere experts op alle faculteiten om begeleiding en ondersteuning te bieden.

Balanceren tussen privacy en openheid

Om de bezorgdheid over gegevensbeveiliging en privacy weg te nemen, benadrukte Schettino dat Open Science de privacy niet in gevaar brengt als er verantwoord mee wordt omgegaan. De privacy officers adviseren onderzoekers over gegevensbescherming en zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten op verantwoorde wijze worden gedeeld, terwijl deelnemers en onderzoekers worden beschermd.

Abby Onencan

Succesverhalen in Open Science

Onze universiteit viert, erkent en eert ook projecten die een voorbeeld zijn van de principes van Open Science. Ieder jaar worden de Open and Responsible Science Awards uitgereikt aan, met name, projecten in plaats van individuen, wat de samenwerkende aard van Open Science benadrukt. 

In 2022 was een van de bekroonde projecten "Verbetering van de risicobeperking bij rampen in de Transkarpatische regio" (ImProDiReT)van dr. Abby Muricho Onencan. Zij zei: "Een van de belangrijkste resultaten van het ontvangen van deze prijs is de mogelijkheid om een uitgebreide toolkit te ontwikkelen in de vorm van een boek. Die wordt momenteel vertaald in vier andere talen: Oekraïens, Roemeens, Hongaars en Russisch. Ons doel is om alle vier de vertalingen klaar te hebben voor publicatie voor het einde van 2023."

De oproep voor nominaties voor de awards van 2023 staat open tot 1 oktober 2023. 

Verder dan onderzoek

In het algemeen gaat de inzet van onze universiteit voor Open Science verder dan onderzoekspraktijken; het sluit aan bij maatschappelijke behoeften, wetenschappelijke geletterdheid en verantwoordelijk onderzoeksgedrag. Door samenwerking, transparantie en verantwoording aan te moedigen, loopt de universiteit voorop in het vormgeven van een opener en impactvoller onderzoekslandschap. Open Science is niet alleen een modewoord bij Erasmus Universiteit Rotterdam; het is een transformatieve kracht die positieve verandering in de academische wereld en daarbuiten stimuleert.

Gerelateerde content
UKB, UNL, DANS-KNAW en NWO publiceren een Open Science gids voor beginnende onderzoekers met tools en werkwijzen die zij in hun onderzoek kunnen toepassen.
Women in a conversation
Ter ere van de EUR Open and Responsible Science Award voor Societal Engagement van Abby Onencan bespraken onderzoekers Open Science en maatschappelijke impact.
Abby Onencan is presenting

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen