ERC Consolidator Grant voor Claartje ter Hoeven voor onderzoek naar het welzijn van digitale ‘Ghost Workers’

Prof. dr. Claartje ter Hoeven

Claartje ter Hoeven van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een European Research Council (ERC) Consolidator Grant van 2 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoeksproject naar het welzijn van digitale ‘Ghost Workers’ (GHOSTWORK). Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is de afgelopen jaren succesvol met het binnenhalen van ERC grants, dit is de tweede dit jaar. 

 

In het project GHOSTWORK wordt het welzijn van ‘Ghost Workers’ bestudeerd. ‘Ghost workers’ zijn onzichtbare arbeiders die online taken uitvoeren zoals het opschonen van data of het classificeren van foto’s. Het functioneren van kunstmatige intelligentie is afhankelijk van dit soort menselijk werk. ‘Ghost Work’ wordt per taak aangeboden en uitgevoerd op online platforms zoals Amazon Mechanical Turk.

Het aanbod van dit werk groeit snel en is grotendeels onzichtbaar: deze online arbeidskrachten kunnen niet met managers praten, krijgen geen feedback en hebben geen arbeidsbescherming. Hoe beïnvloeden deze specifieke werkomstandigheden het welzijn van ‘Ghost Workers’? Omdat automatisering en kunstmatige intelligentie in steeds meer levensdomeinen en sectoren wordt toegepast, is het belangrijk om te onderzoeken wat de werkomstandigheden zijn van de mensen die dat mogelijk maken.

Welzijn van digitale werkers centraal

Tijdens het project zal een model worden ontwikkeld voor het analyseren van de effecten van ‘Ghost Work’ op psychosociaal welzijn. Bestaande modellen voor het analyseren van de impact van werkomstandigheden op medewerkerswelzijn schieten tekort voor het bestuderen van ‘Ghost Work’. Deze modellen gaan er namelijk vanuit dat iemand een baan heeft en waarschijnlijk een werkgever en collega's. Het project brengtinzichten over sturing door algoritmes, platformwerk en medewerkerswelzijn samen door te onderzoeken via welke mechanismen ‘Ghost Work’ welzijn van ‘Ghost Workers’ beïnvloedt.

Prof. dr. Victor Bekkers, decaan ESSB: “Ik ben heel trots op Claartje. Dat zij dit in de korte tijd dat zij bij ons hoogleraar is, heeft weten te bereiken. Het is niet alleen mooi voor haar maar ook voor ESSB.  De grant laat heel duidelijk zien dat de strategische investeringen die we als ESSB hebben gedaan in faculteitsbrede pijlers en de benoeming van talentvolle jonge hoogleraren zoals Claartje, zijn vruchten afwerpt.”

Over de ERC Consolidator Grants

De ERC Consolidator Grant is bedoeld voor onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd. Met deze Europese subsidie kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.  

ESSB is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants. Binnen de faculteit is Prof.dr. Claartje ter Hoeven de tweede onderzoeker die dit jaar een ERC grant heeft binnengehaald en ze is de eerst onderzoeker die een Consolidator Grant toekent krijgt. Dit jaar kreeg dr. Rianne Kok als eerste pedagogisch wetenschapper de Starting Grant. De afgelopen jaren ontvingen sociologen prof. dr. Renske Keizer, prof.dr. Willem Schinkel en prof. dr. Maurice Crul allemaal Starting Grants.  Socioloog prof. dr. Pearl Dykstra ontving een Advanced Grant.

Over Claartje ter Hoeven

Professor Claartje ter Hoeven is wetenschappelijk directeur en coördinator van het interdisciplinaire onderzoeks- en masterprogramma 'Organisational Dynamics in the Digital Society' verbonden aan  de ESSB-strategie Meeting the Future Society. De wetenschappelijke interesses van haar liggen op het gebied van organisatiecommunicatie, digitale technologieën, arbeidspsychologie en het welzijn van medewerkers. Haar huidige onderzoek en onderwijs richt zich op hoe digitale technologieën het werk voor verschillende mensen in verschillende beroepen verandert.

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen