ESHCC betrokken bij tweejarig ZonMw-onderzoek naar ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19

Dr. J.C. (Jacco) van Sterkenburg

ZonMw heeft het onderzoeksvoorstel ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19: De impact van sport voor een veerkrachtige samenleving’ gehonoreerd. Radboud Universiteit (Dr. Remco Hoekman) is projectleider. Mulier Instituut en de Erasmus Universiteit (ESHCC) zijn onderzoekspartners. Namens de EUR is Dr. Jacco van Sterkenburg (afdeling Media & Communication) onderdeel van het projectteam, hij zal onder andere de begeleiding doen van een van de postdocs in het project.

Het onderzoek is één van de 31 door ZonMw gehonoreerde onderzoeksprojecten die antwoord proberen te krijgen op de vraag wat het effect is van COVID19 op de maatschappij. In totaal heeft het project 480.000 EUR gekregen om dit de komende twee jaar te onderzoeken.

Het doel van het tweejarig onderzoek is om wetenschappelijke kennis te vergaren, duiden en dissemineren over hoe de COVID19-pandemie van invloed is op ongelijkheid in sportgedrag en actieve leefstijl. Samen met een breed consortium ontwikkelen de onderzoekers handreikingen voor een samenleving waarin iedereen kan (blijven) meedoen aan sport en bewegen. 

De sportsector is, na onderwijs, als eerste weer opgestart na de ‘lockdown’. Sport wordt belangrijk gevonden om problemen als gevolg van coronamaatregelen te verzachten en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Maar hoe wordt bereikt dat burgers actief zijn? Door COVID19-gerelateerde veranderingen in armoede, zorgtaken, sociaal isolement en/of gezondheid kunnen (te) hoge drempels worden ervaren tot sport- en beweegdeelname. De onderzoekers bestuderen daarom veranderingen in sport- en beweeggedrag van de bevolking en van specifieke doelgroepen in relatie tot gender, sociale klasse en etniciteit voor en na de COVID19-crisis. Daarnaast gaan de onderzoekers in op beweegervaringen van de specifieke doelgroepen tijdens COVID19 en op de effectiviteit van beleidsinzet en -communicatie om iedereen te laten meedoen en de maatschappelijke waarde van sport te optimaliseren.

Naast onderzoeksinstellingen zijn ook maatschappelijke partners onderdeel van het consortium: Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD Gelderland Zuid, Pharos, gemeente Nijmegen, gemeente Utrecht en SportUtrecht.