EUR onderzoekt diverse samenwerkingsbanden met externe partners

Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.
Campustuin Woudestein in de zon.
Alexander Santos Lima

Deze week starten twee commissies die diverse samenwerkingsverbanden gaan onderzoeken die de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft met externe partners: de Commissie van Experts (CvE) gaat dieper in op de samenwerkingen met de fossiele industrie en de Commissie Gevoelige Samenwerkingsverbanden (CGS) zal zich in eerste instantie richten op onze banden met Israëlische universiteiten.

De ontwikkelingen volgden elkaar de afgelopen weken in rap tempo op, zowel in Gaza als op de campus. Dat heeft onze universitaire gemeenschap niet onbewogen gelaten. Lees hier het interview met rector Annelien Bredenoord over de vreselijke situatie daar en het ingewikkelde wikken en wegen van de belangen van alle studenten en medewerkers van onze universiteit.

Photograph of prof. dr. Ruard Ganzevoort
Prof. dr. Ruard Ganzevoort
Erasmus Universiteit

De Commissie Gevoelige Samenwerkingsverbanden

De CGS zal, onder leiding van de rector van het International Institute of Social Studies prof.dr. Ruard Ganzevoort, adviseren over samenwerking met internationale kennisinstellingen. De commissie heeft tot taak bestaande en voorgenomen samenwerkingen met externe partners in sensitieve contexten te beoordelen en te adviseren of en onder welke voorwaarden deze samenwerkingen kunnen worden gestart of voortgezet, dan wel opgeschort of beëindigd; rekening houdend met wetenschappelijke relevantie, risico's en voordelen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, relevante juridische en mensenrechtenkaders, kennisveiligheid en de missie en identiteit van de EUR. De commissie werkt de precieze procedure en werkwijze gaandeweg verder uit en zal als eerste de banden met Israël en Gaza onderzoeken. 

Rector Annelien Bredenoord: "Het is belangrijk dat de commissie nu aan de slag is gegaan onder leiding van Ruard Ganzevoort. Samen met de 14 andere universiteiten hebben we een principieel standpunt ingenomen vanuit het belang van academische vrijheid. We boycotten als universiteiten in principe niet categorisch een heel land, maar we gaan wel kijken naar samenwerkingen op institutioneel niveau. Hiervoor hebben we deze commissie in het leven geroepen. Die gaat nu als eerste de banden met kennisinstellingen in Israël individueel onderzoeken. Het is juist als universiteit belangrijk dat we tot een zorgvuldig beeld komen en op basis van heldere informatie een afweging kunnen maken."

Lees het volledige interview met Annelien Bredenoord over de samenwerkingsverbanden.

Samenwerking met fossiele industrie

Ook gaat een Commissie van Experts op het gebied van duurzaamheid van start: medewerkers en wetenschappers uit verschillende faculteiten en diensten gaan de richtlijnen opstellen voor samenwerking met de fossiele industrie onder voorzitterschap van prof.dr. Arwin van Buuren en dr. Bas Karreman. Het is de bedoeling dat zij in het najaar van 2024 hun resultaat opleveren.

Bredenoord: "De maatschappelijke impact die we als universiteit willen maken, is onlosmakelijk verbonden met een duurzame toekomst. Als impact universiteit willen wij een goede voorouder zijn en bouwen aan duurzame fundamenten. We werken samen met een groot aantal academische en andere partners. Bij het aangaan van samenwerkingen met externe partijen vinden we het als College van Bestuur belangrijk dat een samenwerkende partij een geloofwaardig en haalbaar ‘divesting in fossil’-beleid heeft. Om dit op een consequente en transparante manier te doen is het nodig om hier duidelijke richtlijnen voor op te stellen."

De commissie bouwt voort op de uitkomsten van de 14 universiteitsbrede dialogen die georganiseerd zijn, waarin medewerkers en studenten zijn gevraagd mee te denken over de nieuwe duurzaamheidsnormen van de EUR. 

Lees door over de Commissie van Experts
Onderzoeker
Onderzoeker
Gerelateerde content
Een interview met rector Annelien Bredenoord over de demonstraties bij Erasmus Universiteit Rotterdam voor een vrij Palestina.
Rector Annelien Bredenoord staat buiten in Rotterdam met andere hoogleraren op de achtergrond.
De Commissie gevoelige samenwerkingsverbanden zal de institutionele banden van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken en hier advies over uitbrengen.
Ruard Ganzenvoort
Open brief van de rectoren van de 15 Nederlandse universiteiten
Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen