Commissie van Experts stelt richtlijnen op voor samenwerking EUR met fossiele industrie

Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.
Campustuin Woudestein
A. van Doorn

Met het erkennen van de klimaat- en ecologische noodtoestand in 2023 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam haar duurzaamheidsambities aangescherpt. Ook zijn 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid georganiseerd met de titel Sustainability at EUR: From words to action. De EUR onderschrijft dat er dwingend en gecoördineerd actie nodig is om de gevolgen van klimaatverandering en de verwoesting van ecosystemen tegen te gaan en daarin wil de EUR haar steentje bijdragen.

Onze ambitie is om met ons onderwijs, onderzoek en engagement een zo groot mogelijke positieve maatschappelijke impact te maken. Een duurzame toekomst is daar een belangrijk onderdeel van die maatschappelijke impact. We werken hierbij als universiteit met een groot aantal academische en niet-academische partners samen. Bij het aangaan van samenwerkingen met externe partijen vindt het College van Bestuur het belangrijk dat een samenwerkende partij een geloofwaardig en haalbaar ‘divesting in fossil’-beleid heeft. Om dit op een consequente en transparante manier te doen is het nodig om hier duidelijke richtlijnen voor op te stellen.

Richtlijnen voor relaties met industrie

Bij het erkennen van de klimaat- en ecologische noodtoestand hebben we aangegeven dat structureel in kaart gebracht zal worden welke relaties er zijn met organisaties die een grote impact hebben op klimaat en ecosystemen.

Een commissie met medewerkers en wetenschappers uit verschillende faculteiten en diensten zal deze richtlijnen voor samenwerking met de fossiele industrie opstellen. Deze Commissie van Experts bouwt voort op de uitkomsten van de duurzaamheidsdialogen eerder dit jaar en het advies vanuit de dialoogpartners om op korte termijn EUR-richtlijnen voor samenwerking met de fossiele industrie te formuleren. De commissie gaat per direct aan de slag. Het is de bedoeling dat zij uiterlijk in het najaar van 2024 hun resultaat opleveren.

Prof.dr. Arwin van Buuren (Strategic Dean Impact & Engagement EUR) en dr. Bas Karreman (director of engagement bij Erasmus School of Economics) nemen het voorzitterschap van de commissie voor hun rekening. Andere leden zijn:

De andere leden zijn:

  • Dr. Margo Strijbosch (ERS)
  • Prof. mr. Liesbeth Enneking (ESL)
  • Dr. Constanze Binder (EsSPhil)
  • Prof. dr. Dirk Schoenmaker (RSM)
  • Max Wagenaar, M.Sc. (lid U-Raad)
Onderzoeker
Onderzoeker
Gerelateerde content
De Commissie gevoelige samenwerkingsverbanden zal de institutionele banden van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken en hier advies over uitbrengen.
Ruard Ganzenvoort
Een interview met rector Annelien Bredenoord over de demonstraties bij Erasmus Universiteit Rotterdam voor een vrij Palestina.
Rector Annelien Bredenoord staat buiten in Rotterdam met andere hoogleraren op de achtergrond.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen