EUR-wetenschappers helpen de anderhalvemetermaatschappij opstarten

Dankzij een ZonMW COVID-19-beurs, gaan er binnenkort zes onderzoeksprojecten van start, van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC. Onderzoekers uit diverse academische disciplines gaan werken aan oplossingen voor de anderhalvemetersamenleving. Hoe kunnen bedrijven, ondernemers en organisaties hun werk weer oppakken, ook met oog op een mogelijke volgende uitbraak van het coronavirus of een andere epidemie?

Via de subsidieregeling zijn er ruim 50 samenwerkingen gestart tussen wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties of bedrijven. Samen gaan zij uitzoeken wat het beste werkt nu de maatschappij weer op gang komt, maar wel op  1,5 meter. Een zestal onderzoekers en onderzoeksgroepen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC slaan ook de handen ineen met maatschappelijke partners.

 • Zorg

  Kwetsbare groepen en hulpverleners

  Door de coronapandemie is gebleken dat kwetsbare mensen, zoals ouderen of mensen met een ggz-zorgvraag, vaker buiten beeld bij zorgverleners bleven. Zij kregen niet de juiste hulp, waardoor hun klachten verergerden. Dr. Paul Kocken en zijn collega's (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) gaan daarom onderzoeken wat de invloed is van de inzet van bijvoorbeeld beeldbellen op het huisartsbezoek.

 • Fabienne Hoogendoorn geeft bijles via Whatsapp

  Samenwerking en solidariteit

  De afgelopen maanden ontstonden er ook nieuwe samenwerkingen tussen zelfstandige ondernemers, bedrijven en particulieren, uit solidariteit met hun medeburgers- en ondernemers. Dr. Ir. Beitske Boonstra, dr. Erik Snel en prof. dr. Godfried Engbersen doen daarom onderzoek naar het ontstaan van maatschappelijke coalities in coronatijd, die kunnen uitgroeien tot duurzame samenwerkingsverbanden.

 • Een alternatief voor chirurgische mondmaskers

  Een andere zorg, is het tekort aan chirurgische mondmaskers, niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in verzorgingstehuizen en binnen de jeugdzorg. Onderzoekers van het Erasmus MC gaan daarom onderzoeken of er een hoogwaardig alternatief is voor het veelgebruikte RII-chirurgische masker.

  • Project: MONDiaAL: Mondneusmaskers: alternatieven voor het chirurgische mondneusmasker
  • Onderzoekers: Drs. G.R. Teesing
  • In samenwerking met: Eska Filtertechniek, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Gemeente Rotterdam, Technische Universiteit Delft, van Straten Medical

   

 • Students behind laptop

  Een digitaal communicatiemiddel voor IC-opname

  Onderzoekers van het Erasmus MC zullen zich ook verdiepen in de toepasbaarheid en ervaringen met het POST-IC-dagboek. Ze doen dit vanuit diverse perspectieven, van naasten van een IC-patiënt en IC-professionals.

  • Project: Toepasbaarheid van het POST-IC-dagboek; een digitaal communicatiemiddel rond opname op de intensive care
  • Onderzoeker: Dr. M.M.C. van Mol
  • In samenwerking met: Catharina Ziekenhuis, Game Solutions Lab B.V., Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC), IC Connect, Patiëntenorganisatie van Stichting FCIC
 • Mother and child using tablet

  Als de VoorleesExpres niet aan huis kan komen

  In de VoorleesExpress bezoeken vrijwilligers 20 weken lang wekelijks gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. De gezinnen hebben een lage SES en vaak een migratieachtergrond. Omdat huisbezoeken wellicht nog enige tijd niet mogelijk zijn, gaan onderzoekers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences op zoek naar een alternatief. Kunnen digitale prentenboeken kinderen in achterstandssituaties helpen met het overbruggen van hun taalachterstand?

Meer informatie

De subsidie ‘COVID-19 Wetenschap voor de praktijk’ is bestemd voor kortlopend (actie)-onderzoek uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijke organisaties (onderzoekers) en ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen of (lokale) overheden.  Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)