Felicitaties voor Enrico Pennings met 25-jarig dienstverband aan Erasmus School of Economics

Enrico Pennings Umbra Erasmi

Rector magnificus prof. Annelien Bredenoord heeft op 23 februari 2022 de Umbra Erasmi uitgereikt aan hoogleraar toegepaste industriële organisatie, Enrico Pennings, die 25 jaar verbonden is aan Erasmus School of Economics. 

Volgens decaan Patrick Groenen is Enrico Pennings een zeer gewaardeerde onderzoeker, docent en collega: ‘In de 25 jaren van zijn dienstverband heeft hoogleraar Pennings met zijn enthousiasme, gedrevenheid en inzet sterk bijgedragen aan de activiteiten van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie en de faculteit in het algemeen. Hij is een van onze sterke onderzoekers, wat blijkt uit zijn vele publicaties. Hij heeft gepubliceerd over (sociaal) ondernemerschap, marktstructuur, startende ondernemingen en R&D. Daarnaast heeft Pennings een belangrijke bijdrage in het onderwijs geleverd, meest recent via de masterspecialisatie Strategy Economics. Zijn colleges worden door de studenten zeer gewaardeerd.’

Enrico Pennings is sinds april 2018 vice-decaan en directeur Onderzoek bij de economische faculteit. Daarvoor was hij ruim 5 jaar directeur van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie. Hij is al meer dan 15 jaar fellow van het Tinbergen Instituut en lid van het Erasmus Research Institute of Management. Bij laatstgenoemde organisatie is hij ook adjunct-directeur.

Over de Umbra Erasmi

Deze bijzondere penning, die in 1988 door het College van Bestuur werd ingevoerd, wordt toegekend als uitzonderlijke blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan medewerkers die 25 jaar in dienst zijn van de universiteit. Op de achterzijde staat de tekst UMBRA ERASMI ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Erasmus gebruikte de woorden "Schaduw van Erasmus" in 1520 als aanduiding van zijn portretpenning. 

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer aan Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl en 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen