Fiscale autonomie en haar grenzen 2020

Op 4 februari 2021 is het jaarverslag van ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’ voor het jaar 2020 gepubliceerd. Het onderzoeksprogramma beantwoordt de vraag welke invloeden van buitenaf werkzaam zijn (geweest) op het formele en materiële belastingrecht, dan wel in de toekomst daarop van invloed zullen zijn en tot welke gevolgen dat heeft geleid of mogelijk zal leiden. Aan de hand van drie onderzoeksthema’s wordt de centrale onderzoeksvraag uitgewerkt. Het  verslag legt verantwoording af over de activiteiten van afgelopen jaar.

De drie disciplines die worden onderzocht zijn: de doorwerking van het Europese Unierecht en het internationale (belasting)recht, lokale belastingheffing in de 21e eeuw en fiscale autonomie met betrekking tot kunst, cultuur en goede doelen. Niet alleen medewerkers van de sectie Belastingrecht van Erasmus School of Law nemen deel aan het programma, maar ook buitenpromovendi, wetenschappelijk docenten, gastonderzoekers en (gast)docenten, alsmede enkele fiscale onderzoekers verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van Erasmus School of Economics.

Volgens programmaleider Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law, heeft het jaarverslag zowel intern als extern een grote meerwaarde. “Het is een mooi visitekaartje richting onze externe contacten, financiers en de zusterfaculteiten (…), bovendien heeft het intern als effect dat mensen zich trots voelen om bij het programma te horen.”

Professor
Meer informatie

Het gehele jaarverslag is hier te lezen.

Het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen