Focus eerst op de stad en lokale bewoners voor duurzaam toerisme

Promovenda Shirley Nieuwland en dr. Mariangela Lavanga hebben onderzoek gedaan naar de rol van creatieve ondernemers in de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Rotterdam. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met creatieve ondernemers in Rotterdam.

De meerderheid van creatieve ondernemers houdt zich in de eerste plaats bezig met lokale bewoners. Toerisme wordt gezien als bonus. Dit onderzoek laat zien dat ondernemers die dit doen, onderdeel zouden kunnen zijn van een duurzame toeristische strategie omdat dit niet leidt tot toeristificatie van de stad (bijv. alleen maar souvenirwinkels). Een authentieke stadscultuur wordt ontwikkeld en tegelijkertijd brengt het financiële voordelen voor de ondernemers.

Inclusiviteit van diverse groepen inwoners van de stad 

Echter moet er aandacht besteed worden aan inclusiviteit van de diverse groepen inwoners van de stad om uitsluiting en groeiende ongelijkheid te voorkomen. Veel ondernemers gaven aan dat de stedelijke ontwikkelingsstrategieën voornamelijk creatieve mensen en hoger opgeleiden aanspreken om naar de stad te komen. Om die reden hebben ze het gevoel dat veel lokale bewoners zich geen onderdeel hiervan voelen of hiervan profiteren. Tegelijkertijd groeit het verschil tussen rijk en arm.

Stedelijke ontwikkeling en toeristische strategieën

Verder laat dit onderzoek zien dat stedelijke ontwikkelingsstrategieën en toeristische strategieën sterk met elkaar verbonden zijn. Beleidsmakers zouden dit niet als losstaande zaken moeten zien. De gevolgen van stedelijke ontwikkeling gebaseerd op creativiteit, zoals het stijgen van huurprijzen of het arriveren van internationale bedrijven zoals Starbucks in populaire gebieden, moeten overwogen worden wanneer er duurzaam stedelijke toeristische strategieën ontwikkeld worden. Als duurzaam toerisme het doel is, dan moet er dus duurzaam en inclusief stedelijk beleid gemaakt worden.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is onderdeel van het Vital Cities and Citizens program ‘Sustainable and Just Cities’ en is gepubliceerd in het Journal of Sustainable Tourism.

Lees het volledige artikel hier

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Onderzoeker
Shirley Nieuwland
Onderzoeker
Gerelateerde content
Een interview met Shirley Nieuwland, promovendus binnen Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Zij onderzoekt duurzaam toerisme in steden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen