Gedragsverandering cruciaal in strijd tegen COVID-19

Hoewel de meeste mensen zich aan de preventieve maatregelen van de overheid houden, lukt dit niet altijd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen zich aan de maatregelen houden? In een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, beschrijven EUR-wetenschappers welke wetenschappelijke gedragsinzichten kunnen worden toegepast in de communicatie met de bevolking om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan en om te gaan met noodzakelijke beleidsmaatregelen. Ook laten ze zien hoe deze inzichten kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk.

De EUR-wetenschappers schrijven dat de overheid in haar communicatie, burgers nu vooral oproept om bewuste gedragskeuzes te maken. De meeste dagelijkse beslissingen worden echter onbewust en routinematig gemaakt.  De wetenschappers beargumenteren dan ook dat de overheid communicatie zo moet inzetten, dat de gedragsverandering intuïtief bewerkstelligd wordt. 

De wetenschappers geven hierbij enkele praktische aanwijzingen. Zo zou de boodschap zo concreet mogelijk moeten zijn, en dient moeilijke, Engelse terminologie (zoals 'social distancing') vermeden te worden. Daarnaast kan onbewust gedrag gestimuleerd worden door 'visuele geheugensteuntjes', bijvoorbeeld door desinfecterende handgeldispensers op strategische plekken in ziekenhuizen te plaatsen. Tot slot wordt beargumenteerd dat een positieve framing beter werkt dan een op angst gerichte boodschap. 

Onderzoeker
Onderzoeker
dr. Inge Merkelbach
Promovendus
Sara Shagiwal MSc
Promovendus
Andre Marmede MSc
Onderzoeker
dr. Paul L. Kocken
Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van het ntvg