Health Care Management studenten sluiten voor het eerst track in duurzaamheid af

Green Planet Earth
Duurzame aarde in handpalm

Duurzaamheid is een nieuw en belangrijk thema binnen de masteropleiding Health Care Management. Op vrijdag 10 mei sloten studenten van deze opleiding voor het eerst hun onderwijs af tijdens een spetterend slotsymposium van de nieuwe track Sustainable Health Care. In deze specialisatie worden studenten opgeleid tot experts in duurzaamheid, een deskundigheid die steeds essentiëler wordt in de zorgsector. De track duurt vier maanden en omvat twee vakken, Sustainable Care Systems en Sustainable Healthcare Organizations, en een scriptieonderzoek over duurzaamheid in de zorg.

Sustainable Health Care track

Gezien de aanzienlijke ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg, is er een groeiende vraag naar professionals die kunnen bijdragen aan milieuvriendelijke zorgoplossingen. Het is daarom mooi dat meer dan 50 studenten van de opleiding ervoor hebben gekozen om zich te specialiseren op het thema duurzaamheid. Door theorie en praktijk te combineren worden zij met kennis en vaardigheden uitgerust om actief bij te dragen aan een duurzame en gezondere toekomst. Studente Julide Celik heeft gekozen voor de Sustainable Health Care track.

Studente Julide Celik

“Ik geloof dat het van fundamenteel belang is om duurzaamheid in onze zorgsystemen te integreren, om een gezondere planeet voor onze volgende generaties te garanderen. Deze track benadrukt dat gezondheidszorg niet alleen gaat over de behandeling van patiënten, maar ook over preventieve en reactieve mogelijkheden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Ik vind het belangrijk om in mijn toekomstige carrière aan deze aspecten bij te dragen."

Planetary health: uitdagingen voor de regio Rotterdam

In februari startte het vak Sustainable Care Systems, gecoördineerd door dr. Maike Tietschert. Studenten verkennen de verbanden tussen gezondheid en vitaliteit van onze planeet, samengevat als planetaire gezondheid. Ze bestuderen de invloed van klimaatverandering op gezondheid en het zorgsysteem. Daarnaast verwerven ze vaardigheden in transdisciplinaire samenwerking, essentieel voor het ontwikkelen van duurzame zorgsystemen. In teams ontwikkelen studenten transdisciplinaire oplossingen voor uitdagingen in de regio Rotterdam, zoals hittestress of de verspreiding van infectieziekten als gevolg van klimaatverandering. 

Verduurzamen van zorgorganisaties

Vervolgens gingen studenten aan de slag met het vak Sustainable Healthcare Organizations, gecoördineerd door dr. Jan-Willem Weenink. Hier leren studenten alles over het verduurzamen van zorgorganisaties, en werken ze in teams aan een analyse en aanpak van verduurzaming in de praktijk, zoals het terugdringen van verpakkingen op de operatiekamer, het scheiden van afval in ziekenhuizen, en het gebruik van herbruikbare medische instrumenten. Daarbij kijken ze wat er vanuit management en organisatie nodig is om dit te bereiken. Student Yoep Koenen, die in de zorg werkt, is gemotiveerd om zijn kennis in de praktijk te brengen.

Student Yoep Koenen

“Deze track heeft me echt geholpen de uitdagingen te begrijpen waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd om duurzamer te worden. De focus ligt op de gehele keten in de zorg en niet slechts op één onderdeel of organisatie. Deze track motiveert mij om meer betrokken te raken bij het organiseren van groene initiatieven binnen mijn huidige organisatie.”

Groene impact op de praktijk

Met de nieuwe specialisatie over duurzaamheid wil de opleiding een langdurige impact maken in de praktijk. Dit door duurzaamheidsexperts op te leiden die beweging creëren in het veld, bijvoorbeeld binnen zorgorganisaties, bij de overheid of als adviseurs. Ook is er een sterke koppeling met het werkveld en gaan studenten aan de slag met uitdagingen op regionaal en (inter)nationaal niveau. Tot slot zijn er bijdragen van gastsprekers van relevante partijen zoals het ErasmusMC, TU Delft, de GGD, RIVM en de Groene Zorg Alliantie. Voor elke gastspreker is er ergens op de wereld een boom geplant. In totaal zijn dit 15 bomen, dat zal resulteren in een CO2-impact van >13.800 kg CO2-vermindering in het jaar 2034.

Spetterend afsluitend symposium 

Afgelopen vrijdag sloten studenten en docenten het onderwijs af met een inspirerend slotsymposium. Vijftien studententeams presenteerden hun poster over verduurzaming van de zorg. Er waren prijzen voor de beste duurzame aanpak (over pathologisch onderzoek) en voor het beste poster ontwerp (over ziekenhuisafval). En er was de inspiratieprijs, die toegekend werd door studenten zelf voor het onderwerp waarmee ze morgen nog aan de slag willen gaan (namelijk voedselverspilling). We wensen studenten succes met het afronden van hun scriptie en kijken uit naar hun toekomstige impact op een duurzame en gezonde samenleving.

Studenten van de master Health Care Management kiezen sinds dit academisch jaar, na het volgen van 6 kernvakken in het eerste semester, een specialisatie in hun tweede semester. Naast de track over duurzaamheid, zijn er drie andere tracks, over digitale transformatie, waardegedreven zorg en persoonlijk leiderschap. Lees hier meer over de opleiding HCM. 

Planetary Health bij Erasmus School of Health Policy & Management

Het thema Planetary Health is een van de thema’s waarin ESHPM de komende jaren extra investeert, onder leiding van themaleiders dr. Chiara Cadeddu en prof. dr. Erik van Raaij. Binnen het thema wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen planetaire gezondheid en gezondheid en zorg, en naar verduurzaming van de gezondheidszorg. De track binnen HCM is in afstemming met het thema Planetary Health en betrokkenheid van de themaleiders ontwikkeld. Hierdoor is de track ingebed in een grotere beweging binnen ESHPM om planetaire gezondheid en duurzaamheid te bevorderen. 

Universitair Hoofddocent
Universitair Docent
Gerelateerde opleiding
Ambieer je om een kritisch denkende manager te worden in de gezondheidszorgsector? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen