Henny Langeveld (1926-2004): de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de EUR

Wie was de naamgever van het Langeveld Building?
Henny Langeveld
Henny Langeveld
Jan in 't Veld

Eind 2022 werd het Langeveld Building geopend op campus Woudestein. Dit zeer duurzame gebouw is vernoemd naar Henny Langeveld (1926-2004), hoogleraar Emancipatievraagstukken en tevens de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Wie was zij en wat is haar nalatenschap?

Hendrika Maria Langeveld was in twee periodes verbonden aan onze universiteit: tussen 1962 en 1973 was zij lector en hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool (voorloper van de EUR), en van 1986 tot haar emeritaat in 1991 bekleedde zij de leerstoel Emancipatievraagstukken.

In 1969 werd ze benoemd als hoogleraar op de leerstoel Empirische Sociologie aan de sociale faculteit, de huidige Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Zo ging Langeveld de boeken in als de eerste vrouwelijke hoogleraar aan onze universiteit. Ze vertelde in een interview dat dit in die tijd niet uitgebreid werd benoemd. En het feit dat ze als eerste vrouw hoogleraar werd in een mannenbolwerk vond ze een minder belangrijke kwestie dan de manier waaróp: voor ze hoogleraar werd, werd ze eerst benoemd als lector, terwijl de meeste mannen in die tijd rechtstreeks hoogleraar werden.

In deze periode verscheen ook Langevelds misschien wel belangrijkste werk: Vrouw-Beroep-Maatschappij (1969). Hierin evalueert zij de posities van vrouwen in het Nederlandse arbeidsbestel van die dagen. In die tijd was dit boek hét standaardwerk op het terrein van de sociaal-wetenschappelijke analyse van de vrouwenemancipatie.

Maatschappelijke impact met wetenschappelijk onderzoek

In 1973 maakte zij de overstap naar Den Haag en werd ze kaderlid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dit was geen vreemde keuze, want Langeveld stond erom bekend met haar onderzoek actief de aansluiting bij beleid op te zoeken. Hier was zij erg goed in: ze leverde belangrijke bijdrages aan beleidsvorming binnen diverse maatschappelijke kwesties. Haar houding sluit naadloos aan bij de traditie van onze universiteit, die we nu ook expliciet maken onder de noemer ‘making positive societal impact’.

Haar onderzoek naar onderwerpen als de cultuur van de verzorgingsstaat, ontwikkelingen rond huwelijk en gezin en vrouwenemancipatie zijn van grote invloed geweest en daar plukken we nog steeds de vruchten van. Doordat er nu een gebouw op onze campus is dat haar naam draagt, worden we blijvend herinnerd aan haar baanbrekende onderzoek.

Henny Langeveld bij haar afscheidscollege in 1994
Henny Langeveld bij haar afscheidscollege in 1994
Rotterdamsch Leeskabinet/Erfgoed Erasmus Universiteit

Het 25/25-initiatief

Sinds Henny Langevelds als eerste vrouw benoemd werd tot hoogleraar aan de EUR in 1969, is zij gevolgd door vele anderen. Inmiddels is er een evenwichtige genderdiversiteit onder PhD-studenten en assistent-professoren. Maar bij elke volgende stap in de academische loopbaan neemt de genderdiversiteit af en er is dus nog geen sprake van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in hogere functies, waaronder het hoogleraarschap.

Daarom heeft de EUR een beleidsmaatregel genomen om ervoor te zorgen dat in 2025 25% van de hoogleraren vrouw is, tegenover slechts 14,5% in 2018: het zogeheten 25/25-initiatief. Zo blijft de universiteit actief werken aan een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Dankzij het 25/25-initiatief hebben wij op dit moment het aandeel van 25% al bereikt. Inmiddels hebben we ons doel verhoogd naar 35% in 2025. En we gaan door, want in de volgende ronde van 25/25 nemen we ook de dimensie etnische culturele diversiteit mee.

Meer informatie

Lees meer over de bouw van Langeveld Building.

 

Gerelateerde content
EUR is genomineerd voor de 010 Inclusief Award. O.a. mentoring, workshops, onafhankelijke feedback en financiële steun zorgden voor meer vrouwelijke hoogleraren.
Photo gallery of female professors at our university
In het Erasmusgebouw op campus Woudestein is een nieuwe portrettengalerij, 'Professors Represented', onthuld.
Gallery of photos of female professors at our university
Dit multifunctionele onderwijsgebouw is een van de meest duurzame onderwijsgebouwen in Nederland.
Langeveld Building - Opening

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen