Hoe moeten we gezondheidsvoorkeuren meten?

Auteur: Samare Huls, Promovendus
Arts en patiënt in gesprek

Effectieve medicatie die niet wordt gebruikt: hoe voorkom je dat? Hoe kunnen we naar patiënten luisteren en therapietrouw en patiënttevredenheid vergroten? En kunnen we zorgen dat vergoedingsbeslissingen beter geïnformeerd zijn door de voorkeuren van patiënten en het algemeen publiek mee te nemen in die beslissingen?

Mijn naam is Samare Huls en ik onderzoek hoe goed vragenlijsten over gezondheidsvoorkeuren meten wat ze zouden moeten meten, en hoe goed deze vragenlijstvoorkeuren overeenkomen met keuzes in de praktijk. Bovenstaande vragen staan ​​al bijna vier jaar centraal in mijn promotietraject en ik doe kwantitatief en methodologisch onderzoek om ze te beantwoorden. Een promotietraject is een academische en persoonlijke verdieping die zou moeten resulteren in een proefschrift. Dit is een bundel van artikelen die je schrijft om te promoveren. Ik ervaar het als een traject dat een combinatie van doorzettingsvermogen, zelfspot en soms intellectuele superioriteit vereist. Ik zie het als een leuk en leerzaam traject en ik kijk ernaar uit om te blijven werken op het snijvlak van gezondheids-, gedrags- en experimentele economie. In deze blog wil ik je graag kennis laten maken met mijn werk door een voorproefje te geven van de inleiding van mijn proefschrift.

Patiëntvoorkeuren

De voorkeuren van patiënten worden steeds vaker gebruikt in verschillende contexten, zoals klinische richtlijnen, wetenschappelijk onderzoek, regelgeving en de evaluatie van gezondheidsinterventies, zogenaamde Health Technology Assessment (HTA). Voorkeuren kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe veel effectiviteit mensen bereid zijn op te geven voor minder bijwerkingen, of over hoe ver mensen willen reizen voor een bepaald type zorg. Het gebruik van dit soort informatie in HTA heeft veel voordelen. Ten eerste, als je gezondheidsinterventies afstemt op de eindgebruikers, zal er betere acceptatie en therapietrouw zijn vanuit patiënten en zullen gezondheidsinterventies uiteindelijk effectiever en efficiënter zijn. Ten tweede zijn er ethische argumenten om naar de stem van de patiënt te luisteren, en kan het de tevredenheid van patiënten vergroten. Ten derde wordt het proces van HTA transparanter door patiëntvoorkeuren mee te nemen, en zal de normatieve waarde van aanbevelingen op basis van deze HTA beoordeling toenemen. De beoordeling zal beter geïnformeerd zijn als (kwantitatieve) data de voorkeuren van de hele patiëntenpopulatie vertegenwoordigt. Er zijn echter nog veel uitdagingen ​​om deze patiëntvoorkeuren op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde manier in HTA mee te nemen.

Doelstellingen

Het overkoepelende doel van dit proefschrift is om de validiteit van verschillende kwantitatieve methoden voor het meten van gezondheidsvoorkeuren te beoordelen, en daarmee bij te dragen aan de integratie van patiëntvoorkeuren in HTA. Om dit doel te bereiken, is dit proefschrift in drie delen opgedeeld. Het eerste deel zet uiteen welke uitdagingen erbij komen kijken als je patiëntvoorkeuren in HTA wil meenemen. Het tweede deel gaat over de interne validiteit van kwantitatief onderzoek naar gezondheidsvoorkeuren, oftewel hoe goed meten we wat we willen meten. Hierin bestudeer ik therapietrouw, en onderzoek ik of verschillen in voorkeuren gedeeltelijk verklaard kunnen worden door iemands risicohouding en de manier waarop voorkeuren gemeten zijn. Het derde deel gaat in op hoe goed voorkeuren in een vragenlijst overeenkomen met uiteindelijke keuzes, en in hoeverre sociale wenselijkheid in vragenlijsten daarbij een rol speelt.

Over de auteur

Samare Huls is een PhD kandidaat bij de Erasmus School of Health Policy & Management. Ze heeft een Master gedaan in Behavioural Economics van de Erasmus School of Economics en ze werkt nu aan het project “Smarter Choices for Better Health” bij de onderzoekslijn ‘Evaluation of Healthcare’. Haar onderzoek gaat over de interne en externe validiteit van kwantitatieve onderzoeksmethoden om gezondheidsvoorkeuren te meten, en ze werkt op het snijvlak van gezondheids-, gedrags- en experimentele economie. Het begrijpen, analyseren en communiceren van de implicaties van menselijk gedrag met behulp van data is wat haar drijft. Je kunt het werk van Samare hier volgen en per email contact met haar opnemen via huls@eshpm.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen