Innovatieproject: Kennisclips Medische Psychologie

Het CLI project Kennisclips in Medische Psychologie van projectmanager Hester van Eeren is recent met succes afgerond.

De Community for Learning & Innovation is een support- en kennisnetwerk voor onderwijsvernieuwing en -verbetering.  Samen met docenten, studenten en Learning Innovation (LI) teams van alle faculteiten zet de CLI zich in voor toekomstgericht onderwijs.

Wat houdt het project in?

Om de toepassing van psychologische concepten in de latere beroepspraktijk van een arts beter te laten beklijven, hebben we de concepten kort en bondig toegelicht en geïllustreerd in een kennisclip, met een uitgewerkt voorbeeld in arts-patiënt of arts-arts communicatie.

Welke onderwijsproblemen probeer je op te lossen?

Effectieve communicatie komt vanuit de sectie Medische Psychologie in verschillende lessen/leerlijnen terug in de Bachelor en Master Geneeskunde. Psychologische theorieën en concepten lijken voor studenten Geneeskunde veelal een wat ‘ver van mijn bed show’: ze weten de concepten niet direct te koppelen aan de praktijk.

Door de uitleg van een concept in de kennisclip toe te passen op een praktijkvoorbeeld wil projectmanager Hester van Eeren voorkomen dat aangeboden kennis uit de studie verloren gaat en niet wordt toegepast in de latere praktijk, terwijl dit juist van toegevoegde waarde is voor effectieve communicatie tussen arts-patiënt of arts-arts communicatie

Het resultaat

Er zijn in totaal vier kennisclips opgenomen, over het kernkwadrantenmodel, de Roos van Leary, het Gschema en communicatietheorie van Watzlawick. In de clips is er gekozen voor praktijkvoorbeelden en is er aan de hand daarvan een uitleg gegeven.

Studenten kunnen de clips makkelijk terugkijken als daar behoefte aan is. Daarnaast helpen het docenten met een eenduidig uitgangspunt in de uitleg en het gebruik van de concepten in de lessen.

Wil je ook kennisclips maken?

Denk dan aan de volgende punten in de voorbereiding:

  1. ga naar je Learning Innovation team Er is veel mogelijk in de studio en de DIY booths.
  2. begin de clips met een aansprekend herkenbaar voorbeeld dat interesse wekt en de relevantie van het onderwerp benadrukt
  3. Gebruik je 3D animaties denk dan goed na hoe dit er in beeld uit moet zien

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen