Karlijn van Vlerken ontvangt NWO beurs Promotie in de Geesteswetenschappen

High resolution picture of EUR campus
Portrait Karlijn van Vlerken

Karlijn van Vlerken ontvangt een Promotie in de Geesteswetenschappen beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In haar fenomenologisch onderzoek zal zij zich richten op peripartum psychose.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee ‘Promoties in de Geesteswetenschappen-beurzen’ toegekend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, specifiek Erasmus School of History, Culture and Communication en Erasmus School of Philosophy. Het doel van dit financieringsinstrument is om onderzoekstalent de kans te geven om in vier jaar te promoveren en door te stromen naar wetenschappelijke staffuncties. Slechts 20 van de 41 aanvragen zijn dit jaar gehonoreerd. Eén van deze beurzen is toegekend aan Karlijn van Vlerken van Erasmus School of Philosophy, onder supervisie van professor Sanneke de Haan.

De NWO-commissie was onder de indruk van het wetenschappelijke belang van het voorgestelde project en Van Vlerken haar enthousiasme en haar motivatie voor dit onderwerp. 

In haar project ‘Peripartum psychose: een onderzoek naar de subjectieve ervaring’ zal Van Vlerken samenwerken met het Erasmus Medisch Centrum. Het project richt zich op het beter begrijpen van peripartum psychose ofwel kraambedpsychose. Dit onderzoek zal worden verricht vanuit een fenomenologische invalshoek. Door een analyse van bestaande literatuur en kwalitatief onderzoek naar vrouwen die deze aandoening hebben meegemaakt, wordt geprobeerd om de essentiële eigenschappen van peripartum psychose af te leiden. Het primaire doel is om betere manieren te verkennen om peripartum psychose te begrijpen en bij te dragen aan verbeterde herkenning en behandeling.

Gerelateerde content
The European Commission has granted Erasmus School of Philosophy with a European Research Area (ERA) consortium grant in the WIDERA programme.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen