Korter collegejaar voor meer rust en ruimte

Minister Dijkgraaf wil uitzoeken of dit studenten en onderzoekers helpt
Alexander Santos Lima

Studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Dat is de doelstelling van pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. Minister Dijkgraaf (OCW) nodigt met name universiteiten uit om deel te nemen aan een van deze pilots.

Meer tijd voor studenten en docenten

De pilots behelzen het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens. Zo krijgen onderzoekers en docenten meer tijd voor het doen van onderzoek en het verbeteren van het onderwijs. Studenten profiteren van de extra ruimte met bijvoorbeeld meer tijd voor stages en meer keuzemogelijkheden rond het tempo en de timing van studeren, scripties en toetsmomenten.

Druk en werkstress

"Studenten en docenten hebben enorme behoefte aan meer ademruimte", schrijft de minister. "Onderzoekers die onvoldoende aan onderzoek toekomen, studenten die zuchten onder een hoge studielast, met als gevolg psychische druk en werkstress." Zij willen volgens hem een duidelijk omlijnd programma, dat minder "rommelig" is.
 
Aan de proef, die een paar jaar gaat duren, zullen ook enkele hogescholen meedoen. In totaal stelt minister Dijkgraaf 10 miljoen euro beschikbaar voor de pilots. De Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zorgen voor het delen van kennis, monitoring en verantwoording. Twee jaar na invoering wordt bekeken wat de eerste opbrengsten van de pilots zijn en of bijsturing wenselijk is.

Meer informatie

Lees het persbericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Of

Het bericht van de NOS.

Gerelateerde content

Manifest over studentenwelzijn gelanceerd: 'Dit hebben we nodig om maatschappelijke impact te creëren'

Dr. Robin Eijlers en studente Ella Goldfarb: "Daar moeten we aandacht aan besteden, als we als universiteit maatschappelijke impact willen creëren."

Onze universiteit heeft een breed programma voor studentenwelzijn: “Studenten, maak er gebruik van!”

Studenten zitten geregeld in een soort ‘ratrace’. Volgens de programmaleider studentenwelzijn kan de universiteit de ogen daarvoor niet sluiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen