Onze universiteit heeft een breed programma voor studentenwelzijn: “Studenten, maak er gebruik van!”

Studenten ervaren steeds vaker studiestress en prestatiedruk. “We proberen de omslag te stimuleren van studiesucces naar studentsucces”, vertelt Rianne van der Zanden, programmaleider studentenwelzijn van onze universiteit. Erasmus Universiteit Rotterdam heeft daar een uitgebreid programma voor in het leven geroepen.

Volgens Van der Zanden is dit pas het begin: “We willen dat studentenwelzijn structureel wordt meegenomen in beleidsbeslissingen van de universiteit en dat er anders wordt gekeken naar de ‘succesvolle student’. Maar studenten moeten ook zelf aan de slag. Leer jezelf kennen, zoek tijdig hulp indien nodig, ontdek wat bij jou past en hoe hoog jij de lat wilt leggen.”

In de jaren ’80 studeerde Rianne van der Zanden zelf. Dat was heel anders dan nu: “De studie was een onderdeel van je leven. Nu bestaat het leven van studenten vaak voor het grootste deel uit studeren. Als student moet je werken en natuurlijk blokken voor tentamens. Maar je wilt ook leuke dingen doen, een beetje uitrusten, vrienden maken. Daar is je studententijd ook voor.”

“We hoeven niet allemaal cum laude af te studeren”

Studenten zitten geregeld in een soort ‘ratrace’. Volgens de programmaleider studentenwelzijn kan de universiteit de ogen daarvoor niet sluiten. Er moet een inclusiever definitie van succes komen, maar studenten kunnen ook zelf actie ondernemen. “Studenten maken elkaar soms ook helemaal gek. Sommige studenten halen hoge cijfers en doen nog van alles naast hun studie. Dat is natuurlijk heel mooi en passend bij sommigen. Anderen denken dan: ‘Dat moet ik ook doen’. Maar dat hoeft helemaal niet. Iedereen is anders. Neem alleen al hoe je fysiek in elkaar zit: hoeveel slaap heb jij bijvoorbeeld nodig? Stel jezelf eens deze vragen als je de druk voelt om hetzelfde te doen als je medestudent: Past dit bij mij? Wil ik dit ook echt? Waar ben ik tevreden mee? We hoeven niet allemaal cum laude af te studeren.”

Rianne van der Zanden

Afstuderen met burn-out-klachten is niet de bedoeling

De universiteit heeft daar ook een grote rol in. “Je wilt als universiteit toch niet dat er allemaal mensen afstuderen met burn-out-klachten door een grote prestatiecultuur?  Ik denk dat je weerbare, zelfbewuste studenten wilt afleveren die faalervaringen kunnen incasseren en een gebalanceerd leven hebben. Dat komt uiteindelijk ook de cijfers ten goede en de potentie om ‘societal impact’ te creëren. We stimuleren studenten dus enerzijds te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en aan de andere kant maken we de universiteit bewust van wat er speelt bij onze studenten en hoe daarop ingespeeld kan worden.”

De zeven projecten binnen studentenwelzijn

 • Online Wellbeing Platform
  “Hierop bundelen we alle aanbod voor welzijn en persoonlijke ontwikkeling van onze universiteit. Bijvoorbeeld Online coaching door een externe partij waar we een relatie mee zijn aangegaan. Studenten kunnen er gratis gebruik van maken.”

 • Living Room en Informatiepunt
  “Een ontmoetingsplek voor studenten. Even ontspannen na een college of tentamen. Een potje tafelvoetbal, even kletsen met medestudenten of informatie krijgen over het welzijnsaanbod en hoe je je persoonlijk kunt ontwikkelen. De Living Room staat nu op de Plaza van Campus Woudestein.”

 • Aan de slag met docenten
  “Trainingen geven aan docenten, zodat ze weten hoe zij het welzijn van studenten kunnen versterken. Welke rol kunnen docenten daarin pakken, zonder overvraagd te worden? Daarnaast kunnen docenten binnenkort een korte video over het welzijnsaanbod tonen bij de start van een nieuw college blok. Studenten raken zo met het aanbod vertrouwd.”

 • Student Support Service
  “Deze bestaat uit studentpsychologen, student coaches, career service, studieadviseurs. We zijn in gesprek met al deze helpers. Wat hebben zij nodig? Hoe kunnen we de support verder verbeteren en hoeveel informatie is wenselijk?”

 • Digitale tool
  “Deze digitale tool voor alle studenten is nog in productie. Een interactieve tool voor dagelijks gebruik. Er zit een stukje AI in. Je krijgt gerichte informatie en oefeningen die voor jouw welzijn en groei relevant zijn.”

 • Student Wellbeing Weeks
  “Jaarlijks terugkerende evenementen op onze universiteit. Alles draait om plezier hebben, ontspannen, elkaar ontmoeten, jouw persoonlijke ontwikkeling en alle vormen van welzijn; mentaal, fysiek en sociaal.”

 • Monitoring en verspreiden van de missie
  “Om zicht te krijgen hoe het met onze studenten gaat, wordt de studentenwelzijn monitor uitgezet onder alle EUR-studenten. Aan de hand van de resultaten worden beleid en projecten bijgesteld en wordt de missie over studentenwelzijn verspreid.”

Bij studentsucces gaat het om cijfers, welzijn en persoonlijke groei

Het grote doel is duidelijk: een omslag van studiesucces naar studentsucces. Studiesucces draait om de cijfers. Studentsucces gaat ook over welzijn en persoonlijke ontwikkeling. “We hebben prachtige projecten opgezet, maar de kunst is om vanaf 2022 alle studenten ermee bekend en vertrouwd te maken. Sommige studenten hebben meer kans om eenzaam te zijn: vrouwen, eerste generatie studenten, studenten met een functiebeperking, studenten met een niet-Westerse achtergrond, LHBT-groep en internationale studenten. Deze groepen willen we zeker niet missen. Samen met ons Diversity & Inclusion Office werken we komend jaar om dit te bereiken.”

Het studentsucces wordt gemeten met de studentenmonitor, een vragenlijst voor studenten over hun welzijn. “We vragen of ze onze projecten kennen. En natuurlijk of ze zelf het idee hebben dat hun prestaties de laatste tijd omhoog of omlaag zijn gegaan. De studentenmonitor is nu één keer uitgestuurd. Dit jaar kunnen we na de tweede editie conclusies trekken over hoe het gaat. De eerste resultaten waren wel zorgwekkend. Dat zie je niet alleen op onze universiteit. Studenten hebben het zwaar en dat is door de pandemie alleen maar erger geworden.”

Een plek voor ontspanning bieden

Volgens Rianne van der Zanden laten de eerste resultaten zien dat we op de goede weg zijn. “Studenten waarderen echt wat we doen. Via verschillende wegen krijgen we goede feedback. Ze geven bijvoorbeeld aan dat de Living Room heel fijn is. Na een college of tentamen dat je daar even kan ontspannen. In de bank ploffen, tafelvoetballen en tot rust komen. We hebben mooie faciliteiten op de campus: horeca, studieplekken, etc. Maar aan een plek om te ontspannen, te ontmoeten en waarvoor je niet hoeft te betalen is ook echt behoefte.”

Uiteindelijk moet studentenwelzijn meer worden geïntegreerd in het curriculum. Volgens Van der Zanden moet de universiteit uitstralen dat we er niet alleen zijn voor de goede cijfers. “We willen ook dat jullie je goed voelen en dat je jezelf ontwikkelt. Dat wil je uitstralen. En dat de universiteit studentenwelzijn ook standaard meeneemt in besluitvorming. Net zoals gebeurt met bijvoorbeeld duurzaamheid. Een mooi doel voor 2022.”

Meer informatie

Het EUR Programma Studentenwelzijn heeft als doel studenten te supporten tijdens het studentenleven aan de universiteit. Dit programma biedt EUR-studenten manieren om hun welzijn op peil te houden en te verbeteren. Meer weten?

Gerelateerde content
Van 8 tot en met 19 november 2021 vindt bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam het Student Wellbeing Festival plaats, dit keer live op de campus.
Studenten aan tafel
Dr. Danielle Remmerswaal (ESSB) heeft de academische leiding over een groot studentenwelzijn-project. Hoe is het gesteld met het welzijn van onze studenten?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen