Manifest over studentenwelzijn gelanceerd: 'Dit hebben we nodig om maatschappelijke impact te creëren'

Arie Kers

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2022-2023 is en manifest over studentenwelzijn  ondertekend door rector magnificus Annelien Bredenoord en de onderwijsdirecteuren van alle faculteiten. In het manifest zijn zeven punten opgesteld om een beter welzijn voor alle studenten aan Erasmus Universiteit Rotterdam te creëren. Dr. Robin Eijlers, projectleider studentenwelzijn, en Ella Goldfarb, masterstudent Klinische Psychologie, leggen uit waarom het document nodig is: "We moeten hier aandacht aan besteden, als we als universiteit maatschappelijke impact willen creëren."

Het manifest is onderdeel van een universiteitsbreed programma over studentenwelzijn. Daarin staat dat 'aandacht voor welzijn en persoonlijke ontwikkeling cruciaal is voor het vervullen van de missie om evenwichtige, maatschappelijk betrokken burgers van de toekomst op te leiden en voor te bereiden'. Robin Eijlers legt uit: "Er zijn veel verschillende professionele stakeholders op het gebied van studentenwelzijn, maar eigenlijk zijn studenten de belangrijkste stakeholder. We willen een gedeelde visie creëren over hoe we deze missie kunnen vervullen en studentenwelzijn structureel kunnen verankeren aan onze universiteit."

"Het manifest is ook een manier om studenten te laten zien wat er achter de schermen gebeurt."

Ella Goldfarb legt uit dat veel studenten over dit onderwerp praten: "Ze klagen bijvoorbeeld over de wachttijd voor studentenpsychologen, en dat hier niets aan gedaan lijkt te worden." Robin Eijlers reageert: "Goed dat je dit noemt, want het manifest is ook een manier om studenten te laten zien wat er achter de schermen gebeurt. We opereren niet alleen bottom-up met allerlei studenteninitiatieven, maar ook op beleidsniveau waar studenten misschien nog niets van merken."

Niet thuis voelen op onze universiteit

Toen Ella Goldfarb eerstejaars was aan Erasmus Universiteit Rotterdam, ondervond ze moeilijkheden als internationale student ver van huis, zonder haar familie in de buurt: "Ik negeerde het en concentreerde me op mijn studie, maar toen realiseerde ik me dat ik me helemaal niet thuis voelde op de universiteit." Ze sprak een paar keer met een studentenpsycholoog, maar kreeg de meeste steun door met haar studieadviseur te praten. "Zij was ook een international en kon zich heel goed inleven in wat ik voelde."

Arie Kers

Een keten van zorg

Dit is ook de reden waarom een van de aandachtspunten van het manifest 'Verscheidenheid van voorzieningen' is. Robin Eijlers: "We noemen dit de 'keten van zorg' en die bieden we aan omdat alle studenten verschillende problemen hebben en dus ook verschillende behoeften." De andere focuspunten in het manifest zijn:

  • Focus op studentsucces (in plaats van studiesucces)
  • Normaliseren van de focus op welbevinden
  • Van en voor alle studenten
  • Universiteitsbrede aanpak
  • Tijdige ondersteuning
  • Evidence-based innovatie

"Nieuwe studenten kunnen nu makkelijker hulp vinden."

Gemakkelijker services vinden

Een ander punt waar het programma Studentenwelzijn zich op richt is toegankelijkheid. "Als eerstejaars had ik hulp nodig en kon ik het niet vinden, maar nu is het er wel", zegt Ella Goldfarb. "Ik denk dat nieuwe studenten makkelijker hulp kunnen vinden. Er zijn nu veel nieuwe dingen, zoals anonieme chats en de Student Living Room. Dus persoonlijk heb ik een verbetering gezien."

Om het voor studenten makkelijker te maken om de verschillende diensten te vinden, is er onlangs een nieuw interactief overzicht (login op MyEUR) gelanceerd voor alle ondersteunende diensten die beschikbaar zijn op de EUR. "Dit overzicht is gemaakt om studenten op een toegankelijke en effectieve manier te helpen de ondersteunende dienst te vinden die het beste bij hun behoeften past. We hebben veel gehoord van studenten dat ze niet op de hoogte waren van alle mogelijkheden en dat ze de diensten niet konden vinden", zegt Robin Eijlers.

Een gevoel van verbondenheid

Op de vraag wat er gaat veranderen door dit manifest, zegt Robin Eijlers: "De gedeelde visie om mee te beginnen en ik hoop dat dit alle studenten helpt om hun eigen weg te vinden, hun talenten en zichzelf te ontwikkelen, gekarakteriseerd door veerkracht."

Ella Goldfarb: "Dat studenten merken dat ze niet de enigen zijn met problemen en dat onze universiteit iets doet om hen te helpen." Robin Eijlers besluit: "Het gevoel erbij te horen is zo belangrijk! Misschien zijn studenten zich er niet eens van bewust dat ze dat missen. Zeker na covid is dit een dingetje. We willen dat je je hier thuis voelt."

Onze services voor studentenwelzijn

Student Support Services for Wellbeing

Meer informatie

Over het Manifest

Lees en onderteken (anoniem) het manifest. (login MyEUR)

Gerelateerde content
Studenten zitten geregeld in een soort ‘ratrace’. Volgens de programmaleider studentenwelzijn kan de universiteit de ogen daarvoor niet sluiten.
Gerelateerde links
The Student Wellbeing Platform

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen