Moniek Buijzen benoemd tot hoogleraar Communication and Behavioural Change

foto: Roy Soetekouw
Roy Soetekouw

Prof. dr. Moniek Buijzen is per 15 november 2019 benoemd tot hoogleraar ‘Communication and Behavioural Change’ bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Op deze nieuwe leerstoel richt zij zich op de relatie gedrag, communicatie en digital well-being.

Moniek Buijzen heeft een indrukwekkende staat van dienst. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt aan een Consolidator project waarvoor zij een subsidie ontving van de European Research Council (ERC). In 2019 heeft zij de prestigieuze NWO-VICI subsidie voor haar project ‘SocialMovez: Effective and Responsible Health Campaigns for Adolescents Using Online Social Networks’ toegekend gekregen. Dit vijfjarige onderzoeksproject zal zij bij de EUR uitvoeren. Zij gaat onderzoeken hoe gezondheidscampagnes onder jongeren beter kunnen worden verspreid, gebruikmakend van hun sociale netwerken.

We zijn verheugd met de komst van professor Buijzen naar de ESSB. Met haar interdisciplinaire aanpak en haar brede expertise op het terrein van communicatietechnologie kan zij een belangrijke verbindende rol spelen binnen de Erasmus Universiteit op terrein van digitalisering en de impact op de maatschappij” rector magnificus Rutger Engels.

Team science en interdisciplinair

Buijzen gaat onderzoeken hoe de voordelen van digitale technologie voor een gezonde en duurzame leefstijl kunnen worden geoptimaliseerd, terwijl potentiële risico's tot een minimum worden beperkt. Zij streeft in haar werk naar een voortdurende interactie tussen theorie-ontwikkeling, methodologische vooruitgang en innovatieve technologische toepassingen. Haar team science benadering is interdisciplinair en brengt sociale en gedragswetenschappen, gezondheidswetenschappen, computerwetenschappen en rechtsgeleerdheid samen. Daarnaast is maatschappelijke impact, waarbij studenten en maatschappelijke partijen worden betrokken, een belangrijke pijler in haar onderzoek en onderwijs.

 “Ontwikkelingen in de communicatietechnologie bieden ongekende mogelijkheden voor gezonde en duurzame gedragsverandering. Ons team zoekt naar mogelijkheden om die kansen optimaal te benutten, en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren. Dat vraagt om een interdisciplinaire aanpak, met onder andere gedragswetenschappers, computerwetenschappers en juristen. Ik kijk er naar uit om hier samen met mijn team in mijn geliefde Rotterdam bij de Erasmus Universiteit aan de slag te gaan”, aldus Moniek Buijzen.

Verbinding research excellence en maatschappelijke impact

De komst van professor Buijzen is een zeer mooie aanvulling van de pijler Behavioural Change binnen de ESSB strategie, Meeting the Future Society. Haar interdisciplinaire aanpak heeft daarnaast raakvlakken met de pijlers Organisational Dynamics in the Digital Society en Vital Cities and Citizens. Buijzen past als interdisciplinair wetenschapper die research excellence en maatschappelijk impact aan elkaar verbindt erg goed bij het interdisciplinaire en maatschappelijk georiënteerde profiel van de faculteit.

Over Moniek Buijzen
Moniek Buijzen (1973) promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam als universitair (hoofd)docent aan dezelfde universiteit. Van 2012 tot 2019 was zij hoogleraar en voorzitter Communicatiewetenschap aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. In 2019 ontving ze een prestigieuze Vici subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), voor een vijfjarig onderzoeksproject naar de implementatie van gezondheidscampagnes via online sociale netwerken van jongeren. Eerder ontving ze een NWO Veni (2003) en Vidi (2008) subsidie voor getalenteerde junior onderzoekers, en een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC). Haar werk werd bekroond met verschillende prijzen van de International Communication Association, de International Conference on Research in Advertising en de Child and Teen Consumption Conference. 

Naast onderwijs en onderzoek houdt Buijzen zich actief bezig met de brug tussen wetenschap en praktijk. In 2011 richtte ze samen met collega dr. Esther Rozendaal Bitescience.com op, een toegankelijke en aantrekkelijke online portal voor wetenschappelijke kennis over communicatie en media.

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen