Naar een integrale aanpak van kinderarmoede

Oratie Nicole Lucassen
Michelle Muus

Opgroeien in armoede vormt een bedreiging voor de ontwikkeling en kansen van kinderen en jongeren. Prof.dr. Nicole Lucassen, bijzonder hoogleraar Kinderarmoede, betoogt in haar oratie op vrijdag 15 maart aan Erasmus Universiteit Rotterdam dat kinderarmoede een vraagstuk is dat kan worden opgelost door samen te werken en alle aanwezige expertise te benutten. Om kinderen uit armoede te halen is een integrale aanpak nodig, waarbij kinderen centraal staan. 

Nicole Lucassen stelt in haar oratie ‘Kind in context’ dat een integrale aanpak van kinderarmoede drie uitgangspunten heeft. Het eerste is dat ondersteuning aan gezinnen en aan kinderen plaatsvindt op meerdere leefgebieden, afhankelijk van de vragen en behoeften van ouders en kinderen. Ten tweede staan het gezin als geheel en het kind centraal. Vaak ligt de focus in beleid en praktijk op de opvoeder die het meeste tijd doorbrengt met het kind en worden kinderen niet betrokken. Tenslotte kan iedereen rondom het opgroeiende kind een rol spelen in de aanpak van kinderarmoede. 

“Binnen het onderzoek brengen we in kaart in hoeverre er in de hulpverlening al met een integrale aanpak wordt gewerkt, wat de effectiviteit hiervan is, wat er beter kan en hoe. We werken daarbij samen met de gezinnen zelf, praktijk, beleid en wetenschap waarbij alle aanwezige expertise wordt benut” legt Nicole Lucassen uit.  “Met de opgedane kennis kunnen we beleidsadviezen geven op het lokale niveau aan de gemeente Rotterdam en aan Nationaal Fonds Kinderhulp over waarop zij zich kunnen richten vanuit hun landelijke maatschappelijke rol” vertelt Lucassen.

Onderzoeksprogramma Kinderarmoede
De bijzondere leerstoel Kinderarmoede maakt onderdeel uit van een uniek samenwerkingsverband dat op initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam tot stand is gekomen in het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede. Dit onderzoeksprogramma, onder leiding van lector Kinderarmoede dr. Mariëtte Lusse aan Hogeschool Rotterdam en prof.dr. Nicole Lucassen, zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het terrein van opgroeien in de context van armoede.

Symposium Kinderarmoede 

Voorafgaand aan de oratie wordt op de Erasmus Universiteit Rotterdam het symposium Kinderarmoede georganiseerd. 
Bij het panelgesprek zal er gesproken worden over het door Kinderhulp gekozen speerpunten voor de komende jaren, omarmd door mede-organisator de gemeente Rotterdam, ‘het kind centraal bij armoede aanpak’. 
Aan het panelgesprek nemen deel Natasha Mohamed Hoesein (wethouder armoedebestrijding gemeente Rotterdam), Bernique Tool (Directeur Nationaal Fonds Kinderhulp), Lector Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Iriabeth Schoop (Warm Rotterdam), en staat onder leiding van Soler Berk.

Over Nicole Lucassen

Prof.dr. Nicole Lucassen is bijzonder hoogleraar Kinderarmoede aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Haar academische carrière kenmerkt zich door de focus op opvoeding, gezinsdynamieken en ontwikkeling van het kind binnen een diversiteit aan gezinscontexten (sociaaleconomisch, stress, levensgebeurtenissen). Haar transdisciplinaire benadering en samenwerkingen zijn gekwantificeerd door (internationale) samenwerkingen, subsidieaanvragen en studies waarin Pedagogische Wetenschappen wordt gecombineerd met andere wetenschappelijke disciplines, met beleid en met praktijk. Zij werkt sinds 2013 bij Pedagogische Wetenschappen bij het Departement Psychology, Education and Child Studies, en was van 2019 tot 2023 programmadirecteur Master Pedagogische Wetenschappen. Nicole geeft onderwijs in zowel de bachelor- als masteropleiding. 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 0683676038, kooistra@essb.eur.nl

De oratie vindt plaats in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50
Het start om 16.00 uur precies | zaal open 15.30 | vrije toegang
Er is ook een livestream

 

Gerelateerde links
Benoemingsbericht
symposium Kinderarmoede

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen