Neurodiversity Pride Day 2023

Simplified image of a human brain in pink, orange, yellow and green, on a black background
Simplified image of a human brain in pink, orange, yellow and green, on a black background

Op 16 juni 2023 is het Neurodiversity Pride Day. Het inhoudelijke thema van 2023 is What's STRONG with you?. Deze in Nederland ontstane dag viert - sinds 2018 - de meerwaarde van neurodiversiteit, de positieve kant van ieders neurologische verschillen en de kracht om je authentieke zelf te zijn.

Er zijn activiteiten over de hele wereld die aandacht besteden aan de 6e editie van Neurodiversity Pride Day. Op 15 en 16 juni vindt de twee dagen durende conferentie NeuroEmergence 2023: Owning Our Stories plaats, een virtuele bijeenkomst voor neurodivergente mensen en allies, gericht op samenkomen en het delen van (persoonlijke) verhalen.

Op 16 juni vindt de uitreiking plaats van de Neuro Inclusieve Politicus Award. Deze prijs wordt uitgereikt aan een politicus die zich inzet voor neurodivergente mensen en hun rechten. Dit jaar zijn vijf politici genomineerd: Don Ceder (ChristenUnie), Peter Kwint (SP), Rudmer Heerema (VVD), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) en Rene Peters (CDA). Meer informatie over de prijs: https://neurodiversiteit.nl/nip-award/.

En er zijn nog veel meer activiteiten. Je vindt meer informatie op www.neurodiversiteit.nl/pride of www.neurodiversityprideday.com. Genoeg mogelijkheden dus om op 16 juni samen te vieren wat voor positiefs neurodiversiteit in de maatschappij brengt en om de neurologische andersheid in onszelf en onze vrienden en teamgenoten te omarmen.

Op de EUR hebben we diverse tools en initiatieven op het gebied van neurodiversiteit:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen