Handige links voor studenten met een functiebeperking

Op deze pagina vind je een aantal links naar handige pagina’s voor als je gaat studeren of al studeert met een functiebeperking. Heb je aanvullingen voor deze pagina? Laat het ons dan weten via smf@eur.nl.

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) is het expertisecentrum in Nederland op het gebied van studentenwelzijn, studeren met een functiebeperking is hier een belangrijk onderdeel van.
   
 • Erasmus+ beurs. Studenten met een functiebeperking kunnen mogelijk aanspraak maken op een financiële ondersteuning van de EUR wanneer zij naar het buitenland willen voor studie of stage. 
   
 • Stumass heeft in verschillende steden studentenhuizen speciaal voor studenten met ASS. Hier kunnen zij zelfstandig wonen met wat extra begeleiding. Ook bieden ze ambulante zorg.
   
 • De koninklijke Visio is het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden en biedt ook ambulante begeleiding.
   
 • DUO voor meer informatie over de ‘voorziening prestatiebeurs’; voor als je studievertraging oploopt door je functiebeperking.
   
 • Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra bijzondere kosten kunt betalen. Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking valt hieronder.
   
 • In juli 2016 ratificeerde de Nederlandse regering het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.
   
 • Meer informatie over de implementatie hiervan binnen de Nederlandse wetgeving.
   
 • De afdeling Studentenbegeleiding van E&S heeft een aantal nuttige studie- en welzijnstips opgesteld, deze kun je hier vinden.
   
 • Voor studenten met dyslexie vind je in Rotterdam het dyslexiecentrum, waar je o.a. terecht kunt voor dyslexie-onderzoek en begeleiding.
   
 • De Sarr is een specialistisch autisme team en biedt onder andere diagnostisch onderzoek en begeleiding.  
   
 • Binnen het Project You2Work ondersteunen buddy’s die zelf doof of slechthorend zijn, dove en slechthorende jongeren (tot 27 jaar) bij het vinden van een baan. Het gaat hier om empowering, ervaringen delen etc., geen bemiddeling.
   
 • Werkwebautisme is een platform met informatie, inspiratie en tools over ontwikkeling van studie naar werk. Ze bieden oa een Persoonlijk Ontwikkel Profiel, wat inzicht geeft in sterke en ontwikkelpunten en welke steun iemand nodig heeft.
   
 • https://beterconcentreren.nl/ is een pagina voor studenten die kampen met concentratieproblemen. De e-tool biedt de mogelijkheid om de oorzaak van deze klachten te achterhalen in de vorm van een vragenlijst. Mocht je gediagnosticeerd zijn met ADHD kan deze e-tool wellicht nieuwe inzichten bieden.