Nieuw onderzoek naar sekse, gender en inclusie in topsport

Persoon van achteren gezien in geel T-shirt met tennisracket op tennisbaan.
Sandra Meeuwsen and Asa Ekvall
Photo of dr. Sandra Meeuwsen and dr. Asa Ekvall

Op 23 februari werd deze meta-analyse gelanceerd, door het Erasmus Center for Sport Integrity & Transition (ESPRIT) opgesteld voor het Nederlands Olympisch Comité * Sportfederatie (NOC*NSF). Het is een meta-analyse naar de beschikbaarheid van evidence-based onderzoek over de samenhang tussen sekse, gender en sport.

ESPRIT is gevraagd NOC*NSF te ondersteunen bij het in kaart brengen van het internationale, sterk gepolariseerde debat over genderinclusie in de sport, om zowel wetenschappelijk gevalideerd als consistent uitgewerkt beleid in de Nederlandse topsport mogelijk te maken. Uit de meta-analyse blijkt bijvoorbeeld dat er weinig onderzoek beschikbaar is naar transvrouwen en hun veronderstelde hogere sportprestaties.

De weinige studies die er zijn, stellen dat er geen reden is om transvrouwen die een hormoonvervangingstherapie hebben ondergaan, uit te sluiten van deelname aan de vrouwencategorie. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en veel internationale sportfederaties hebben nog steeds de neiging strenge regels op te leggen aan zowel transvrouwen als vrouwen met een intersekse-conditie, om hen toe te laten tot de vrouwencategorie.

Deze voorschriften zijn meestal niet gebaseerd op evidence-based onderzoek, maar op wat men denkt te weten over transvrouwen en vrouwen met een van nature hoger testosterongehalte. Concluderend impliceert deze studie dat het huidige onderscheid tussen vrouwen en mannen in de sport, gebaseerd op de veronderstelling dat vrouwen zwak zijn en bescherming nodig hebben, moet worden heroverwogen. Want deze binaire structuur is vooral gebaseerd op overtuigingen en ideologie omtrent de betekenis van man- of vrouw- zijn, en niet op wetenschappelijk gevalideerd onderzoek.

Onderzoeker
Sandra Meeuwsen (Curaçao, 1966) behaalde in 1990 haar masterdiploma filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde af op de Tractatus van Wittgenstein. Op de universiteit ontdekte ze de atletieksport, later uitgebreid met triatlon (1984-1997), waarin ze nationaal op top 10 niveau presteerde en zich toelegde op training en coaching. Vanaf juni 2022 is Sandra wetenschappelijk directeur van het 'Erasmus Center for Sport Integrity & Transition' (ESPRIT), ondergebracht bij ESPhil.
dr. Åsa Ekvall
Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over het Erasmus Center for Sport, Integrity & Transition hun website. 

Gerelateerde content
Sportfilosoof Sandra Meeuwsen heeft kritiek op de benoeming en moeite met de timing: "Het had Overmars gesierd als hij langer onder de radar was gebleven."
Marc Overmars bij Antwerp
Sportfilosoof Sandra Meeuwsen is kritisch op de internationale zwembond Fina vanwege het uitsluiten van transgender vrouwen.
Zwemwedstrijd

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen