Onderzoeksbeurs voor Jurian Edelenbos uit het COVID-19 programma van NWO ZonMw

Vrouw met mondkapje
Thomas de Luze - Unsplash

Een multidisciplinair onderzoeksteam, waar professor Jurian Edelenbos van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences deel van uitmaakt, heeft een ZonMw COVID-19 onderzoeksbeurs ter waarde van 500.000 euro binnengehaald voor het project De veerkrachtige regio. Hij werkt samen met Erasmus School of Economics (projectleider), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het team gaat onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van de coronaviruspandemie en de (beoogde) verzachtende maatregelen.

Jurian Edelenbos, professor in Interactive Urban Governance en academisch directeur van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens, is enthousiast over de maatschappelijke impact die dit project kan hebben. ‘De leerevaluatiebenadering die in dit project centraal staat, biedt de vier betrokken Nederlandse regio's de mogelijkheid om ook van elkaar te leren welke specifieke COVID-19 mitigatiemaatregelen leiden tot welke sociaaleconomische effecten.’

Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics, is de hoofdaanvrager en projectleider. Volgens van Oort maakt de combinatie van expertise van regionale economie en bestuurskunde dit project echt interdisciplinair van karakter: ‘De co-creatie met lokale overheden biedt een unieke kans om resultaten direct in beleid te gebruiken.’


Economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn 

Het onderzoek richt zich op de economische effecten van het coronabeleid op korte en lange termijn. Het analyseert hoe regionale en sectorale variatie in pandemische maatregelen negatieve economische gevolgen op korte termijn kunnen beperken. Feitelijke en potentiële coronamaatregelen van nationale, regionale en lokale overheden zullen worden vertaald in lokale productie- en consumptiebeperkingen, waarbij directe en indirecte (interregionale waardeketen) effecten op het bbp, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van bedrijven worden geïdentificeerd. Het onderzoek beoogt verder te identificeren hoe structurele regionale verandering kan worden gestimuleerd om de veerkracht van de economie op de lange termijn te vergroten, waarbij de nadruk ligt op ruimtelijk diversifiërende handelsnetwerken (meer lokale of flexibele productienetwerken om risico's te spreiden) en gerelateerde arbeidsmarktresultaten. De regionale en sectorale specificiteit van economische effecten betekent dat economische mitigatie geen 'one-size-fits-all'-karakter heeft. Het consortium gaat deze fundamentele vraagstukken de komende twee jaar onderzoeken in samenwerking met drie gemeenten, vier provincies en drie Nederlandse ministeries.

Persbericht deels overgenomen van ESE
 


 

Professor
Professor
Prof. dr. Frank van Oort
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences: kooistra@essb.eur.nl
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen