Online evenknie van huidige on-campus programma's ontwikkelen met ErasmusU_Online

Samen met verschillende EUR-faculteiten neemt de Community for Learning & Innovation (CLI) het voortouw bij het opzetten van geaccrediteerde online (pre)masterprogramma’s genaamd ErasmusU_Online.

Het College van Bestuur heeft de CLI uitgenodigd om dit initiatief verder te ontwikkelen als integraal onderdeel van de EUR Strategie2024.

Onze ambitie
ErasmusU_Online richt zich primair op studenten die geen on-campus EUR-programma kunnen volgen. Het initiatief zal een nieuw publiek bereiken, zoals mensen die naast hun werk willen studeren en studenten die niet naar de campus kunnen komen. Bovendien vergroot ErasmusU_Online de flexibiliteit voor huidige studenten, omdat ze vakken (bijv. keuzevakken, minors) op een asynchrone manier kunnen volgen.

ErasmusU_Online streeft naar een positieve maatschappelijke impact door:

  • Studenten te betrekken bij het verkennen van zichzelf en hun omgeving en dit online te delen met hun medestudenten/leeftijdsgenoten en docenten (peer learning);
  • Studenten in staat te stellen hun (online) leren in hoge mate te personaliseren en hen te betrekken bij maatschappelijke uitdagingen in een mondiale context;
  • De Erasmiaanse waarden te omarmen: Het stimuleren van een ruimdenkende en ondernemende houding van studenten en docenten, verbindingen faciliteren en hen in staat stellen om als echte wereldburgers in contact te komen met de samenleving.

Bevordering van het innovatievermogen
Dit is het moment om te blijven verbeteren en voort te bouwen op de innovaties die veel EUR-docenten hebben ontwikkeld tijdens hun verschuiving van on-campus naar online onderwijs. Hun nuttige inzichten en best practices zullen de basis vormen voor ErasmusU_Online, samen met de online-ervaringen die we de afgelopen jaren al hadden met MOOC's en blended formats.

Natuurlijk blijven de reguliere EUR-programma's bestaan. Door de innovaties van onze eigen EUR-docenten te stimuleren en deze te combineren met nieuwe en specifieke didactische modellen, gericht op de online omgeving, bieden we een nieuw programma aan een nieuwe groep studenten en aan de huidige studenten. ErasmusU_Online biedt dus het beste van deze twee werelden. Daarnaast richt ErasmusU_Online zich al vanaf het ontwerp van het online onderwijs op de studentbeleving: hoe kunnen we onze studenten zich online net zo thuis te laten voelen als op onze campus?

Volgende stappen
Het projectteam werkt de komende maanden samen met de faculteiten aan het stapsgewijs ontwikkelen van ErasmusU_Online, zoals het vaststellen welke (pre)masterprogramma’s als eerst worden aangeboden. ErasmusU_Online gaat in september 2022 van start met een beknopt aantal online cursussen.

Meer informatie

Benieuwd naar deze vervolgstappen? Het projectteam geeft regelmatig een update via de EUR kanalen. Neem bij vragen of opmerkingen contact met hen op: cli@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen