Positief oordeel NVAO over onderwijs EUR

De Erasmus Universiteit Rotterdam is prima in staat om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau te houden. Ook is de Onderwijsvisie van de universiteit goed herkenbaar. Dat is het positieve oordeel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De Erasmus Universiteit heeft meegedaan aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Daarmee wordt onderzocht in welke mate het zogenaamde ‘kwaliteitszorgsysteem’ van de instelling voldoende is om de kwaliteit van onderwijs voor haar studenten te borgen en in welke mate er een ‘duurzame kwaliteitscultuur’ binnen de instelling bestaat.

Het bestuur van de NVAO spreekt met haar positieve oordeel haar volste vertrouwen uit in het kwaliteitszorgsysteem van de Erasmus Universiteit. De universiteit heeft een heldere en herkenbare Onderwijsvisie die zichtbaar wordt uitgewerkt in alle opleidingsprogramma’s. Deze onderwijsvisie kenmerkt zich door een grote nadruk op het studiesucces van de student; de focus op de internationale context en het opleiden van studenten die hun academische kennis actief toepassen in een geglobaliseerde samenleving.

Panel

De NVAO baseert zich in haar besluit op de bevindingen van een onafhankelijk panel van deskundigen dat de universiteit vijf dagen bezocht. Het panel voerde veel gesprekken met medewerkers en studenten. Het panel was onder de indruk van het enorme engagement en de betrokkenheid bij vernieuwingsprojecten. Dit getuigt volgens het panel van ‘gedeeld eigenaarschap’. Het panel merkt op: ‘Gezien de zeer diverse studenteninstroom zijn diversiteit en inclusie belangrijke onderwerpen en de EUR streeft ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen tot kritische wereldburger.’

De ITK is niet verplicht, maar heeft grote voordelen. Met deze instellingsaccreditatie hoeven de individuele opleidingen nog maar beperkt beoordeeld te worden. Dat scheelt dus veel tijd en werk. Deelname aan de ITK was voor de Erasmus Universiteit ook een logische stap: we zijn trots op de kwaliteit van ons onderwijs. Diverse opleidingen hebben een keurmerk ‘topopleiding’ en we trekken ook internationaal veel studenten.

Gemeenschappelijke inspanning

De NVAO-accreditatie toont aan dat de kwaliteit van het onderwijs belangrijk is voor de EUR. Goed onderwijs past is essentieel bij onze ambitie om nieuwsgierige, getalenteerde studenten op te leiden en hen een succesvolle start van hun maatschappelijke carrière te geven.

Dat is een gemeenschappelijke inspanning: samen met medezeggenschap, docenten en studenten is  vorig jaar een Onderwijsvisie vastgesteld. Het College van Bestuur bespreekt ieder jaar uitgebreid de opleidingskwaliteit met de faculteiten. Dat gesprek gaat bijvoorbeeld over de vraag of alle docenten een kwalificatie hebben en of de opleidings- en examencommissies goed functioneren. Om systematischer te kunnen samenwerken, gericht op innovatie, is verder in 2017 het Community for Learning and Innovation opgericht. Dit jaar krijgt dit CLI een vaste plek in de plint van Hatta Building.

'We gebruiken de aanbevelingen om verder te werken aan nog uitdagender onderwijs'

Prof.dr. Huibert Pols, rector magnificus

Samenwerken is de sleutel

Rector magnificus prof. dr. Huibert Pols benadrukt dat het positieve oordeel aanleiding is om de komende periode met volle energie verder te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. ‘De Erasmus Universiteit gebruikt de aanbevelingen van het panel om in de komende zes jaar verder te werken aan nog uitdagender onderwijs, met nog scherpere doelen ten aanzien van wat we willen bereiken.’ Het oordeel van de NVAO bevestigt dat de aanpak van de Erasmus Universiteit, gebaseerd op eigen initiatief én samenwerking, werkt. ‘We zijn niet van de eenheidsworst. Faculteiten, maar ook docenten en studenten, krijgen ongelooflijk veel ruimte om samen te bepalen hoe hoogwaardig, academisch onderwijs eruit moet zien. Iedereen onderschrijft het belang van het opleiden van kritische studenten die hun academische vaardigheden wereldwijd kunnen inzetten. ’

Met dit doel voor ogen stond de rector aan de wieg van de Community for Learning and Innovation (CLI), waarin docenten en studenten ruimte krijgen om onderwijsvernieuwingsprojecten te ontwikkelen, gericht op uitdagender onderwijs. “We gaan binnen het Community for Learning and Innovation fors investeren: in het samenwerken aan de verdere uitwerking van onze onderwijsvisie en het verder bevorderen van gezamenlijk leren. De Erasmus Universiteit blijft zich hard maken voor onderwijs van wereldklasse voor talenvolle denkers en doeners met ambitie die het verschil willen maken.’

Lees hier het volledige rapport van de NVAO. Check ook de ITK-site.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl