Community for Learning & Innovation

Education is moving forward

In de Community for Learning & Innovation (CLI) bundelen faculteiten, facultaire innovatieteams, docenten en studenten hun krachten om samen te werken aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De community verbindt verschillende initiatieven om:

  • wensen en ideeën voor (online) onderwijsvernieuwing van docenten en studenten te realiseren;
  • onderling kennis te delen en te ontwikkelen over effectiviteit en nieuwe vormen van (online) onderwijsvernieuwing;
  • het debat te voeren over nieuwe, faculteitoverstijgende thema’s;

De afgelopen jaren heeft de Erasmus Universiteit met het programma Digitaal is Normaal veel in online onderwijs geïnvesteerd. Binnen dit programma is er gewerkt aan MOOCs (Massive Open Online Courses), Game apps, MyEUR (Digitale Leer- en Werkomgeving) en flipping the classroom. Om kennisdeling te stimuleren zijn evenementen zoals Beurs Online Onderwijs en ONE Meetings georganiseerd en vlogs geproduceerd.

De projecten van het programma Digitaal is Normaal zijn nu ondergebracht bij de CLI. Ook zijn er projecten via het Innovatiefonds aan toegevoegd. Vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs worden op deze manier verbonden met digitalisering.