Roma jongeren Boedapest werken aan weerbaarheid binnen FAIRPLAY project Erasmus Universiteit

Na Rotterdam, Londen, Edinburgh, Bremen, Nagalama (Oeganda) is Boedapest aan de beurt. Binnen het FAIRPLAY project van de Erasmus Universiteit krijgen jongeren aldaar de kans om tijdens voetbaltrainingen te werken aan hun weerbaarheid. Assistent-professor Brian P. Godor: “Het bijzondere aan de start in Boedapest is dat we ook jongeren uit de Roma gemeenschap bereiken, die met extra uitdagingen worstelen. Daarnaast biedt het een uniek sociaal perspectief binnen ons onderzoek.”

Hoe komt het dat FAIRPLAY ook in Budapest is gestart?

Brian: “Binnen het FAIRPLAY project werken we samen met de maatschappelijke afdelingen van een aantal grote voetbalclubs, zoals Inter Campus van Inter Milan. Inter Campus heeft de ambitie om in 39 landen ter wereld ons veerkracht programma uit te rollen. Door corona kwamen de plannen het afgelopen jaar niet echt van de grond, maar het lukt wél in Hongarije. Met budget vanuit Erasmus+ kunnen we dit subproject financieren.”

Zoli, Inter Campus Hongarije Coach: "Deelnemen aan dit project is heel uitdagend. We hebben de mogelijkheid om ons werk en de impact ervan op kinderen te begrijpen, te evalueren en te verbeteren. Het concept van veerkracht toepassen op onze educatieve en sportieve methodologie is iets relatief nieuws voor ons, maar vanaf het eerste moment merken we dat het perfect aansluit bij onze aanpak en ons idee van inclusief voetbal".

Waarom is het belangrijk dat jongeren uit de Roma gemeenschap dit programma volgen?

Brian: “Allereerst natuurlijk om dezelfde reden die geldt voor alle andere jongeren: ze bouwen veerkracht op om beter om te kunnen gaan met tegenslagen. Daarnaast leven deze jongeren buiten de normale maatschappij, en door middel van voetbal kunnen zij beter integreren. De jongeren uit de Roma gemeenschap zullen dit programma volgen samen met andere jongeren uit Hongarije.”

Dani, Inter Campus Hongarije Coach: "Wat we proberen te doen met Inter Campus is het bevorderen en stimuleren van de sociale integratie van deze kinderen van de Roma-gemeenschap, die bijna altijd worden uitgesloten van de Hongaarse samenleving. In dit opzicht is sport een buitengewoon instrument. Als lokale coaches voelen we een grote verantwoordelijkheid tegenover kinderen, gezinnen en de hele gemeenschap. Dat is de reden waarom we trots zijn om deel te nemen aan dit onderzoek, het stelt ons in staat om de impact van onze aanpak te begrijpen en te verbeteren".

Wanneer en met hoeveel jongeren start dit project in Boedapest?

Brian: “De coaches en jongerenwerkers die een rol spelen binnen dit programma zijn al getraind. De komende weken gaan ze dat wat zij hebben geleerd implementeren in de trainingen voor de jongeren. In totaal doen 90 jongeren in Budapest mee met dit programma, inclusief  een controlegroep. De jongeren volgen 20 weken trainingen.”

Bijdragen aan een inclusieve samenleving

Brian: “Het FAIRPLAY project ligt mooi in lijn met de impact ambitie van Erasmus Universiteit Rotterdam. Het project draagt bij aan een inclusieve samenleving door het bieden van kansen aan jongeren uit minderheden.”

Brian P. Godor is themaleider van Veerkrachtige Steden en Stedelingen binnen het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.

Vital Cities and Citizens 

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Onderzoeker

Dr. Brian P. Godor

Gerelateerde content

Voetbal om de veerkracht van jongeren te vergroten: een programma voor levensvaardigheden bij jeugd

Dr. Brian Godor gaat onderzoeken wat de maatschappelijke impact van voetbal is en hoe stedelijke jeugd veerkrachtiger kan worden door voetbaltrainingen.

Erasmus werkt samen met Inter Milaan aan weerbaarheid Oegandese kinderen

FAIRPLAY, een project van de Erasmus Universiteit Rotterdam, helpt jongeren om hun veerkrachtigheid te vergoten. Dit wordt gedaan door samen met jongerenwerkers…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen