SKO postermarkt toont de toekomst van onderwijs

De postermarkt van de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) toonde het werk volgens het traject voor 19 docenten in 8 scholen.
SUTQ Poster Market - CLI
Stefan Lipman with his presentation

De Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) is een traject voor docenten in het hoger onderwijs, gericht op het verbeteren van de invulling van hun verschillende senior onderwijsrollen. Tijdens deze postermarkt deelden deelnemers die in oktober vorig jaar met het traject zijn gestart hun onderwijsprojecten.

Wat is de SKO?

De Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) is een kwalificatie die voortbouwt op de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Tijdens het SKO-traject helpen plenaire onderwijslabs, individuele coaching, en samenwerking de deelnemende docenten bij het verbeteren en innoveren van hun onderwijspraktijken en -competenties. Tijdens het traject werken alle deelnemers aan hun eindproject. Dit project kan gaan over een cursus of toets die ze opnieuw hebben ingericht, een onderwijsinterventie die ze willen uitvoeren of andere innovatieve ideeën die ze willen implementeren. Tijdens de postermarkt, die op 26 oktober plaatsvond in het Education Lab, konden de 19 deelnemers die afgelopen oktober aan de SKO waren begonnen hun projecten visueel presenteren. Het Education Lab gonsde van de gesprekken over elk project, de resultaten, en hoe die de toekomst van het onderwijs vorm zullen geven.

Een impressie van enkele projecten

Het realiseren van duurzame en langdurige verbeteringen

Uit de gesprekken met de SKO-deelnemers bleek dat de projecten breed uiteenliepen en zich richtten op veel verschillende onderwijskundige onderwerpen. Het project van dr. Stefan Lipman van ESHPM richtte zich bijvoorbeeld op het herstructureren van de toets voor een van zijn bachelorvakken. Dit deed hij door gebruik te maken van interventies voor gedragsverandering. "We werkten samen met vier Rotterdamse organisaties om real-time casestudies te creëren waar de studenten aan konden werken, en om in contact te komen met de stakeholders van deze organisaties om hun suggesties te presenteren", legt Stefan uit. Het vak is gericht op het realiseren van duurzame en langdurige verbeteringen in de gezondheid of het gezondheidsgedrag. Daarnaast kunnen de interacties met praktijkpartners studenten helpen doordat zij de impact van hun suggesties direct in de praktijk terugzien. Door samen te werken met praktijkpartners kunnen bovendien professionele relaties worden onderhouden en real-time casestudies worden ontwikkeld voor toekomstige cohorten.

SUTQ Poster Market - CLI

Professionele zelfontwikkeling

Het project van dr. Marilisa Boffo van ESSB verschuift de focus van student naar werkende professional en richt zich op professionele zelfontwikkeling en de tools die studenten krijgen aangereikt om hun professionele traject na hun studie te vinden. Het project is opgedeeld in drie stappen: zelfontdekking stimuleren, netwerken en verbinden, en praktisch advies. "De timing van deze stappen is heel bewust", legt Marilisa uit. "We plannen de zelfontwikkelingsstap bijvoorbeeld direct nadat de studenten hun verplichte stage hebben afgerond. Zo kunnen ze nadenken over hun ervaring en ontdekken wat ze wel en niet zoeken in hun toekomstige professionele carrière." Deze ondersteunende diensten zijn momenteel beschikbaar voor ESSB-studenten en ook alumni in het eerste jaar na hun afstuderen.

SUTQ Poster Market - CLI

Cursusevaluatie en feedbacksysteem

Een ander aspect van de onderwijservaring is de onderwijsevaluatie en het feedbacksysteem. Aan dit onderwerp werkte dr. Claus Schmitt van RSM tijdens zijn SKO-traject. Evaluaties zijn een belangrijk proces voor docenten, omdat dit een van de weinige manieren is waarop ze echt kunnen zien wat hun studenten van de cursus vinden. Bovendien hebben evaluatiescores ook invloed op de professionele mogelijkheden van docenten, iets waar studenten zich niet altijd bewust van zijn. "Het huidige evaluatiesysteem heeft meerdere problemen, zoals de lage respons omdat het niet verplicht is om het in te vullen en de lage kwaliteit van de feedback door de opzet van de vragenlijsten", legt Claus uit. In zijn project stelde hij een nieuwe opzet van evaluatie en feedback voor, waarbij dit twee keer wordt gedaan gedurende het specifieke vak, en niet slechts één keer aan het einde (zoals dat nu de standaard is). "Hierdoor kan de feedback die studenten geven worden geïmplementeerd terwijl ze nog bezig zijn met het vak. Dit bevordert een nauwere band tussen docenten en studenten", aldus Claus. Hij stelt ook voor dat bijeenkomsten met studentenvertegenwoordigers binnen de cursus belangrijk zijn, evenals het krijgen van feedback van alumni die het vak hebben gevolgd, om te zien hoe het vak hen heeft geholpen in hun professionele carrière.

Nieuwsgierig naar de SKO?

Al met al bleek het evenement een groot succes. Het was een middag waar veel van elkaar geleerd werd en van inzichtelijke discussies. Als je meer wilt weten over de SKO of misschien wel wilt deelnemen, klik dan hier voor meer informatie. Ook kun je contact opnemen met Risbo via e-mail.

Meer weten over andere kwalificaties?

De Community for Learning & Innovation (CLI) biedt in nauwe samenwerking met onderzoeks- en opleidingsinstituut Risbo verschillende cursussen aan voor docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na afronding van de cursus ontvangt de docent een certificaat en registratie in het HR-systeem van de EUR. De structurele opleidingen zijn de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL). Via het volgen van een paar gerichte Microlabs kan ook een Basiskwalificatie Examinering (BKE) worden verkregen. Daarop aansluitend is sinds 2021 ook de Seniorkwalificatie Examinering (SKE) een kwalificatie die docenten kunnen behalen.

Gerelateerde links
Meer CLI nieuws

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen