Subsidie voor onderzoek naar vergroting seksuele weerbaarheid onder jongens

Jongens in het VMBO/MBO en jongens met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op het vertonen en meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn weinig programma’s voor jongens om dader- en slachtofferschap te voorkomen en over hun effectiviteit is weinig bekend. Pedagogen dr. Maartje Luijk, dr. Daphne van de Bongardt en dr. Joyce Weeland van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvingen van ZonMw een subsidie van bijna €400.000 om dit te onderzoeken.

In dit vierjarige promotie-onderzoek wordt de effectiviteit getoetst van twee preventieprogramma’s: Make a Move (voor jongens van 12-18 jaar in het VMBO/MBO) en Make a Move+ (voor jongens/mannen van 14-21 jaar met LVB). In deze programma’s leren zij over seksualiteit, wensen en grenzen, en omgangvormen in intieme relaties. Met verschillende methoden, zoals vragenlijsten, observaties, en interviews, wordt gekeken hoe, voor wie en onder welke omstandigheden deze programma’s het gewenste effect hebben. Het onderzoeksproject is in samenwerking met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en Rutgers, kenniscentrum seksualiteit,

Over ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. De ZonMw preventie call was specifiek gericht op op effectiviteitsonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is.

Professor
Professor
Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen