Subsidie voor projecten voor gelijke kansen

Studenten van Erasmus School of Law (ESL) en de werkgroep Diversiteit en Inclusie van het Erasmus MC hebben subsidie gekregen van de campagne Students-4-Students (S4S) van ECHO. Het MyFuture project van ESL is bedoeld om te ontdekken wat studenten motiveert. Ook wordt het thema diversiteit en inclusie in de bacheloropleidingen van ESL geïntroduceerd. Bij het Erasmus MC komt een platform voor studenten over diversiteit en inclusie.

In de S4S campagne worden zowel studenten als professionals in het hoger onderwijs uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van inclusief onderwijs en gelijke kansen voor álle studenten. In de S4S campagne staat ‘support’ voor studenten, door studenten centraal.

My Future

MyFuture is een programma opgezet door studenten en voor studenten, dat inzet op het ontdekken wat studenten motiveert. Het programma draagt bij aan professionele ontwikkeling door een academische community te creëren waar oudere generaties kennis en ervaring delen met toekomstige generaties. Dat gebeurt met een buddy systeem.

In de bachelor

MyFuture wil het thema diversiteit en inclusie introduceren in de bachelor fases van alle Erasmus School of Law opleidingen. Onder andere door tijdens het eerste jaar een cursus en online opdrachten aan te bieden afsluitend met een debat. De opdrachten bevatten diverse stellingen over diversiteit en inclusie. Hierdoor wordt de student aangezet actief na te denken over het onderwerp. Het eigen maken van juridische vaardigheden wordt hierin geïncorporeerd. Dit thema wordt tijdens het tweede jaar voortgezet door middel van workshops. In het minoraanbod tijdens het derde jaar moeten worden minors aangeboden die zich richten op het thema. Dit fungeert als verdieping en zal voortborduren op de kennis die in de voorgaande jaren is opgedaan.

Erasmus MC

Bij het Erasmus MC werd het idee van de werkgroep Diversiteit en Inclusie gehonoreerd voor een platform waar studenten worden empowered en gestimuleerd om te participeren, en waarbij studenten worden getraind en geïnspireerd met betrekking tot diversiteit en inclusie. Hiermee willen ze studenten kennis laten vergaren van o.a. epidemiologische verschillen en verschillen in behandeleffecten tussen diverse etnische groepen. Daarnaast willen ze attitudevorming stimuleren van studenten binnen het lijnonderwijs en meer dialoog voeren om te reflecteren op onderlinge verschillen. Ten slotte willen ze het belang van het thema diversiteit en inclusie uitdragen, gezamenlijk met de opleiding en studenten.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 of E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief