Utopia for Beginners: Teaching Global Challenges through Local Cases

CLI Fellowship van Gijsbert Oonk
Gijsbert Oonk

De Community for Learning & Innovation (CLI) geeft docenten van Erasmus University Rotterdam (EUR) de mogelijkheid tot het aanvragen van een fellowship. Met dit fellowship onderzoeken zij onderwijsinnovatie, of voeren zij een onderwijsproject uit.
Op deze pagina lees je meer over het CLI Fellowship van Gijsbert Oonk (ESHCC) over het onderwijzen van mondiale uitdagingen via lokale cases.

Case-based learning (de casus-methode) faciliteert een actieve leerervaring voor studenten. Door zelf en met medestudenten aan een casus te werken, kunnen studenten tot een dieper begrip komen van de ideeën, concepten en (historische) contexten die ter discussie staan, dan wanneer ze alleen teksten lezen of (passief) naar colleges luisteren. Bovendien motiveert de casusmethode studenten om vragen te stellen en stimuleert ze hen om actief bezig te zijn met de literatuur en concepten.

In de casus-methode gaan studenten aan de slag met een casus die een concrete geschiedenis of gebeurtenis uit de praktijk is, vaak ondersteund door morele vragen. Alle feiten worden gegeven over de behandelde casus, inclusief de resultaten van academisch onderzoek (artikelen) en data. Studenten bereiden de casus individueel voor door het schrijven van een kort essay, waarin ze hun eigen argumenten en meningen formuleren over de morele vragen van de casus. De fundamentele principes achter de casusmethode zijn dat de best geleerde lessen, de lessen zijn die je jezelf leert door je eigen worstelingen. Oonk ontwikkelt tien cases op het gebied van migratie, burgerschap en identiteit. Voorbeelden zijn:

  • Who can apply for citizenship? From former slaves in the 19th century to refugees in 21th century.
  • Has a conservative religious hotel owner the right to refuse a double bedroom to a married gay couple?
  • Who may represent our country? Migration, Citizenship and Identity at the FIFA-World Cup 1930-2018.
Onderzoeker
Meer informatie

Professor Oonk bekleedt de bijzondere (Jean Monnet) leerstoel: Europe in Globalizing World: Migration, Citizenship and Identity. Deze leerstoel bevordert onderwijs en onderzoek op het gebied van Global History, European Studies en National Identity. De Jean Monnet-leerstoelen zijn een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van onderwijs, onderzoek en reflectie op het gebied van Europese integratiestudies aan instellingen voor hoger onderwijs. Oonk is directeur van het onderzoeksprogramma Sport en Natie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Oonk is ook een van de academische adviseurs van EUROCLIO (European Association of History Educators). De leerstoel zal het EUROCLIO-programma inspireren: Engaging History Education door middel van herinneringen en nalatenschappen van Europa's favoriete sporten.

Gerelateerde links
Meer CLI Fellowship projecten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen