Van Sterkenburg reflecteert in NRC op Rooney Rule om voetbal inclusiever te maken

Jacco van Sterkenburg legt in NRC uit wat de kracht en kwetsbaarheden zijn van de 'Rooney Rule' om meer diversiteit te creëren in leidinggevende posities in het voetbal in Nederland.

De Rooney Rule houdt in dat een sportclub bij een vacante managementpositie in ieder geval één persoon van etnische minderheidsachtergrond moet uitnodigen voor een gesprek. In de Verenigde Staten en England is de Rooney Rule inmiddels geïmplementeerd, met wisselend succes. Ook organisaties buiten sport, zoals Facebook, maken nu gebruik van soortgelijke regelingen om meer diversiteit te bewerkstelligen. Van Sterkenburg geeft in NRC aan dat de Rooney Rule een middel is om gesloten netweren te doorbreken, maar dat er meer nodig is om een verandering in de mindset te bewerkstelligen. Als dat laatste niet gebeurt is de Rooney Rule een stuk minder effectief.

Lees het gehele artikel in NRC.

Opinie Van Sterkenburg onderdeel van lesmateriaal middelbare scholen

Een opiniestuk van Van Sterkenburg over racisme in voetbal, in NRC van 13 februari 2020, is geselecteerd om opgenomen te worden in Leswijs, een methode Nederlands voor middelbare scholen. Het lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld in een beveiligde digitale leeromgeving. De oplage van Leswijs Nederlands bestaat uit 2500 digitale licenties, ongeveer 20% daarvan neemt ook boeken af. Ongeveer 2500 leerlingen zullen komend jaar dus de methode gebruiken. Voor de komende vijf jaar blijft dit materiaal beschikbaar voor scholen die een licentie voor Leswijs afnemen.

Universitair Hoofddocent