Rotterdammers delen hun opvattingen over stadsleven met onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam

Wat vinden Rotterdammers belangrijk in hun stad, wat werkt goed, en wat kan verbeterd worden? Vaak worden deze vragen vanuit beleid, politiek en wetenschap beantwoord bijvoorbeeld in politieke visies of beleidsevaluaties. Maar wat vinden Rotterdammers nu zelf? Het project ‘Mijn Rotterdam’ wil juist aandacht besteden aan de meningen en opvattingen van bewoners.  Onderzoekers van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities & Citizens’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan daarom Rotterdammers interviewen over hoe zij tegen het stadsleven aankijken. Er worden nog deelnemers gezocht.

Onder leiding van onderzoekers Petra de Jong en Brian P. Godor gaan studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende maanden op pad om inwoners van Rotterdam te spreken over het leven in de stad. Door middel van deze interviews willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de opvattingen van Rotterdammers over verschillende aspecten van het stadsleven. Met ‘Mijn Rotterdam’ willen de onderzoekers een steentje bijdragen aan het Rotterdamse stadsleven. De Jong: “Met het onderzoek streven we ernaar de stem van een zo divers mogelijke groep Rotterdammers te laten horen. Op basis van wat door hen wordt aangemerkt als cruciaal voor de leefbaarheid in de stad doen we aanbevelingen aan de gemeente Rotterdam en andere lokale partijen. De inzichten uit het onderzoek delen we daarnaast op creatieve en toegankelijke manieren met het brede publiek.”

Terugkerende opvattingen op stedelijk leven blootleggen

Voor het tweede deel van het onderzoek formuleren de onderzoekers stellingen over het leven in de stad op basis van informatie en inzichten uit de interviews. Deze stellingen worden vervolgens voorgelegd aan Rotterdammers, die de stellingen naar eigen inzicht rangschikken. 

Godor: “Op basis van de uitkomsten van het rangschikken van de stellingen kunnen we groepen burgers identificeren die vergelijkbare opvattingen hebben over het leven in hun stad. Op deze manier kunnen we terugkerende opvattingen en perspectieven van burgers op het stedelijk leven blootleggen.”

Beoogde resultaten

Met deze studie willen de onderzoekers de wetenschappelijke literatuur over stedelijke vraagstukken verrijken met concrete voorbeelden en ervaringen van stedelingen. Het onderzoek draagt daarnaast bij aan het opstellen van een kennisagenda die zowel voor onderzoek als praktijk relevant en aansprekend is.

Over Vital Cities and Citizens

Het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ heeft als doel om de kwaliteit van leven in steden te versterken. Dat willen de onderzoekers bereiken door samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en initiatieven, bedrijven en de creative industry netwerken te vormen en op basis van wetenschappelijk onderzoek kennis met elkaar te delen.

Ook deelnemen aan dit onderzoek?

Woont u in Rotterdam en wilt u uw ervaringen met het leven in Rotterdam delen? Lees hier meer over het onderzoek en deelname.

 

Onderzoeker

dr. Petra de Jong

Petra de Jong is postdoc ‘Resilient and Inclusive Cities and Communities’ binnen het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.

Onderzoeker

dr. Brian Godor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen