Victor Bekkers herbenoemd tot decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Decaan ESSB Victor Bekkers
Fotograaf: Wilma van de Hel

Het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft prof.dr. Victor Bekkers herbenoemd tot decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De tweede termijn van Bekkers gaat in per 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2025. De herbenoeming kwam tot stand nadat de Faculteitsraad was gehoord.

Stabiele koers en multidisciplinair

Het College van Bestuur is bijzonder verheugd dat Victor Bekkers nog een termijn wil dienen als decaan en kijkt uit naar de voortzetting van hun plezierige samenwerking. “Victor heeft de afgelopen jaren bewezen een kundig en plezierig bestuurder te zijn die een stabiele koers weet te varen met een strategie waarin veel waardevolle initiatieven het licht hebben gezien. De afgelopen twee jaren speelde hij ook een belangrijke voortrekkersrol in de samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de TU Delft. Hij was voor de EUR een van de kwartiermakers van het zogenaamde Resilient Delta Initiatief, een van de drie convergentie-initiatieven. Zijn multi- en interdisciplinaire kijk op wetenschap past goed bij de verwezenlijking van de ambities van de EUR en ESSB”, aldus Annelien Bredenoord, rector magnificus van EUR.

Versterken veerkracht ESSB en EUR

Victor Bekkers is blij met zijn herbenoeming: “Ik dank collega’s en studenten van onze faculteit en het College van Bestuur voor het vertrouwen. Met trots bekijk ik de grote inzet van alle collega’s, zeker ook tijdens de zware covid-19 jaren, op het terrein van onderzoek en onderwijs en de bijdragen die wij hebben geleverd aan het zoeken naar oplossingen voor de grote vraagstukken in de samenleving. Ik kijk er naar uit om de komende vier jaar in gezamenlijkheid te werken aan de opgaven en uitdagingen van de faculteit. In de afgelopen vier jaren is de samenleving ingrijpend veranderd, terwijl ook het universitaire systeem permanent onder grote druk staat. Ik wil de komende vier jaren graag bijdragen aan het versterken van de veerkracht van zowel de ESSB als de EUR. Belangrijk daarin is de curriculumherziening die we thans doorvoeren, de ontwikkeling van een meer op team science gerichte faculteit en de vraag, hoe we meer gebruik kunnen maken van digitalisering voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek.”

Over Victor Bekkers

Victor Bekkers studeerde cum laude af in de politicologie en de bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij promoveerde aan Tilburg University. Na verschillende jaren werkzaam geweest te zijn aan Tilburg University, verruilde hij deze betrekking voor verschillende posities in het bedrijfsleven. Bekkers combineerde dit gedurende enkele jaren met het bijzonder hoogleraarschap ICT-infrastructuren in de publieke en private sector aan de EUR. Sinds medio 2002 is hij als hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder de empirische studie van het overheidsbeleid, verbonden aan ESSB, waarvan de laatste vier jaar als decaan van de faculteit. 

In zijn eerste termijn als decaan heeft Victor Bekkers onder het motto ‘Meeting the Future Society’, in dialoog met de faculteit, de eerste ESSB-strategie ontwikkeld. De ambities van de strategie richten zich op het stimuleren van multi- en interdisciplinaire samenwerking, vergroting van de maatschappelijke impact, een aantrekkelijke werk- en studie-omgeving te zijn, en versterken van diversiteit en inclusie bij staf en studenten. Ook werd in het kader van de strategie een begin gemaakt met de ontwikkeling en invoering van verschillende onderwijs-, onderzoek-, impact- en managementprofielen en daarbij passende carrièrepaden, waardoor ESSB een voorloper werd binnen Erkennen en Waarderen.

Professor

Prof.dr. Victor Bekkers

Gerelateerde content
Annelien Bredenoord cortege

“De werkdruk is hoog bij wetenschappers. Nu is het moment om dat aan te pakken”

Volgens ESSB-decaan Victor Bekkers komen academici 'klem' zitten in het huidige systeem. "We gaan mensen nu meer in hun kracht zetten.”

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen