Vijf gemeenten bewijzen dat de terugkeer van persoonlijk contact in de sociale zekerheid mogelijk is

Verregaande digitalisering bij de overheid zorgt al jaren voor minder klantcontact bij gemeenten en overheidsdiensten. De FIP-methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact) bewijst echter dat het ook anders kan. SV Land en bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseren hierover op 2 juli 2019 een event in Congrescentrum Domstad te Utrecht.

Op het FIP-event worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat promovendus Sanne van der Valk (Erasmus Universiteit Rotterdam) in samenwerking met prof.dr. Menno Fenger uitvoerde bij drie gemeenten in Nederland (Rotterdam, Amersfoort en de IJsselgemeenten). Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is voor gemeenten om hun klanten minimaal vier keer per jaar persoonlijk te zien en te spreken, zonder dat zij daarvoor extra klantmanagers aan hoeven te nemen.

Menno Fenger testte de effecten van de FIP-methode eerder ook in de pilot-gemeenten Bergen op Zoom en Oegstgeest.


Sociale en maatschappelijke participatie

In gemeenten waar klantmanagers een deel van hun klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt minimaal vier keer per jaar spreken, zagen Van der Valk en Fenger - in 12 tot 18 maanden - een verbetering van de sociale en maatschappelijke participatie ten opzichte van de klanten waarmee minder interactie was.

De FIP-gesprekken leveren een goed beeld op van de barrières en capaciteiten van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Klantmanagers zijn daardoor beter in staat om deze mensen een traject op maat aan te bieden. Het gaat dan om “kleine stapjes”, bijvoorbeeld dat klanten vrijwilligerswerk gaan doen of überhaupt vaker buiten de deur komen.


Frequent, Intensief en Persoonlijk

De FIP-methode werd bedacht door Menno Fenger. De methode draait om face-to-face contact tussen klantmanagers en hun klanten, het liefst meerdere keren per jaar. Daarnaast gaat het ook om de tone-of-voice in zowel gesprekken als schriftelijke communicatie en om een meer holistische aanpak van gesprekken waarin naast werk ook andere leefgebieden besproken worden die van belang zijn voor de klant.  

SV Land is als specialist sociale verzekeringen al enkele jaren betrokken bij de FIP-methode door middel van het trainen van klantmanagers, het verzorgen van intervisie en het aanbieden van advies aan gemeenten die met FIP aan de slag willen.

FIP-klantcontact leidt tot verhoogde activatie en participatie, toenemende signalering van bijstandsfraude en het voorkomen van onbewuste vormen van bijstandsfraude. Dit alles levert een potentiële besparing op voor gemeenten, verzekeraars en overheidsinstellingen, en komt het welzijn van de bijstandsklanten ten goede. Of FIP-klantcontact op de lange termijn ook tot verhoogde uitstroom naar werk leidt wordt binnen dit nog lopende promotieonderzoek verder onderzocht.


FIP-event

Op het FIP-event in Utrecht worden de laatste inzichten rondom de FIP-methode gedeeld met gemeenten, verzekeraars en overheidsdiensten.

Sprekers op het evenement zijn hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Menno Fenger, oud-wethouder van Amersfoort Cees van Eijk en journalist en presentator Jort Kelder. De presentatie is in handen van politicus, politicoloog en publicist Pieter Hilhorst.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135 | 06 83676038