Vital Cities and Citizens publiceert derde beleidsbrief: Condities voor een veerkrachtige samenleving

Vital Cities and Citizens publiceert derde beleidsbrief: Condities voor een veerkrachtige samenleving

Impactstudie Covid-19
Iris van den Broek

Binnen de Rotterdamse Impactstudie COVID-19 publiceert Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens een derde beleidsbrief met daarin een pleidooi voor vernieuwend Rotterdams beleid. De huidige crisis vereist dat de samenleving weerbaarder wordt.

Een veerkrachtige samenleving stelt stedelijke bewoners en bedrijven in staat om met een crisis om te gaan. Dr. Jan Fransen (themaleider binnen Vital Cities and Citizens) en Daniela Ochoa Peralta MSc. geven in deze beleisbrief advies over welke condities, zoals lokale kennis en lokale netwerken, bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. Daarbij beroepen zij zich ook op het lopende promotieonderzoek van Audrey Esteban aan ESSB en IHS. Esteban ziet een langzame verschuiving in beleid in Rotterdam van top-down infrastructurele oplossingen naar een veerkrachtige samenleving.

Onderzoeker
dr. Jan Fransen
Onderzoeker
MSc. Daniela Ochoa Peralta
Promovendus
Audrey Esteban