Vital Cities and Citizens publiceert derde beleidsbrief: Condities voor een veerkrachtige samenleving

Iris van den Broek

Binnen de Rotterdamse Impactstudie COVID-19 publiceert Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens een derde beleidsbrief met daarin een pleidooi voor vernieuwend Rotterdams beleid. De huidige crisis vereist dat de samenleving weerbaarder wordt.

Een veerkrachtige samenleving stelt stedelijke bewoners en bedrijven in staat om met een crisis om te gaan. Dr. Jan Fransen (themaleider binnen Vital Cities and Citizens) en Daniela Ochoa Peralta MSc. geven in deze beleisbrief advies over welke condities, zoals lokale kennis en lokale netwerken, bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. Daarbij beroepen zij zich ook op het lopende promotieonderzoek van Audrey Esteban aan ESSB en IHS. Esteban ziet een langzame verschuiving in beleid in Rotterdam van top-down infrastructurele oplossingen naar een veerkrachtige samenleving.

Onderzoeker

dr. Jan Fransen

Onderzoeker

MSc. Daniela Ochoa Peralta

Promovendus

Audrey Esteban

Gerelateerde content

Vital Cities and Citizens betrokken bij Rotterdamse impactstudie COVID-19

Hoe kan Rotterdam effectief herstellen van de coronacrisis? En hoe kan de veerkracht en toekomstbestendigheid van de stad worden vergroot? In de impactstudie…

Vital Cities and Citizens publiceert beleidsbrief: Condities van stedelijke veerkracht voor Covid-19

Welke condities bepalen hoe Rotterdam sneller en uiteindelijk sterker uit de Covid-19 pandemie komt? Erasmus Initiatieve Vital Cities and Citizens levert…

Vital Cities and Citizens publiceert tweede beleidsbrief: Onderzoeksopzet voor casestudies

Vital Cities and Citizens publiceert de tweede beleidsbrief binnen de impactstudie COVID-19: Onderzoeksopzet voor casestudies

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen