Vital Cities and Citizens publiceert tweede beleidsbrief: Onderzoeksopzet voor casestudies

Impactstudie COVID-19
Westersingel Rotterdam
Westersingel Rotterdam

Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens heeft de tweede beleidsbrief gepubliceerd binnen de Rotterdamse impactstudie COVID-19. De hoofdvraag luidt: Door welke werkvormen en activiteiten zijn steden sterker uit de crisis gekomen?

Het team Leren en Doorgroeien van de stad Rotterdam wil een aantal cases onderzoeken en systematisch vergelijken om lessen te trekken en handelingsperspectieven te kunnen ontwikkelen voor Rotterdam en haar inwoners. Het onderzoek is een coproductie van de Gemeente Rotterdam en Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC). Het (inter)nationale netwerk van de gemeente en de EUR worden ingezet om gegevens van specifieke cases te verzamelen.

Dr. Jan Fransen (themaleider binnen VCC) en prof.dr. Jurian Edelenbos (academisch directeur VCC) hebben de tweede beleidsbrief gepubliceerd. De hoofdvraag luidt: Door welke werkvormen en activiteiten zijn de steden sterker uit de crisis gekomen? Hieronder kan je de beleidsbrief downloaden.

Professor

Prof. Dr. Jurian Edelenbos

Onderzoeker

Dr. Jan Fransen

Contact

Britt Boeddha van Dongen

Gerelateerde content
Erasmus bridge

Vital Cities and Citizens betrokken bij Rotterdamse impactstudie COVID-19

Hoe kan Rotterdam effectief herstellen van de coronacrisis? En hoe kan de veerkracht en toekomstbestendigheid van de stad worden vergroot? In de impactstudie…
Two people sitting on a wall in Rotterdam

Vital Cities and Citizens publiceert beleidsbrief: Condities van stedelijke veerkracht voor Covid-19

Welke condities bepalen hoe Rotterdam sneller en uiteindelijk sterker uit de Covid-19 pandemie komt? Erasmus Initiatieve Vital Cities and Citizens levert…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen