Vital Cities and Citizens publiceert beleidsbrief: Condities van stedelijke veerkracht voor Covid-19

Two people sitting on a wall in Rotterdam

Vital Cities and Citizens (VCC) heeft de eerste beleidsbrief gepubliceerd binnen de impactstudie COVID-19. Het project is een coproductie tussen het Erasmus Initiative VCC en de gemeente Rotterdam, met als doel om op basis van onderzoek de impact van de coronacrisis op de stad te duiden.

Met de verworven kennis en inzicht in feiten en cijfers van dit Rotterdamse project, kan de stad Rotterdam in staat gesteld worden om de veerkracht van de stad en haar inwoners te vergroten. De centrale vraag van de eerste beleidsbrief is: Welke condities bepalen hoe Rotterdam sneller en uiteindelijk sterker uit de Covid-19 pandemie kan komen? Dr. Jan Fransen (themaleider binnen VCC) en prof.dr. Jurian Edelenbos (academisch directeur VCC) beantwoorden deze vraag op basis van een literatuuronderzoek. Hieronder kan je de beleidsbrief downloaden.

Professor
Onderzoeker
Dr. Jan Fransen
Contact
Britt Boeddha van Dongen
Gerelateerde content
Hoe kan Rotterdam effectief herstellen van de coronacrisis? En hoe kan de veerkracht en toekomstbestendigheid van de stad worden vergroot? In de impactstudie…
Erasmus bridge
Vital Cities and Citizens publiceert de tweede beleidsbrief binnen de impactstudie COVID-19: Onderzoeksopzet voor casestudies
Westersingel Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen