Waarom volgen mensen de coronaregels op? Goede informatie of angst?

Martijn Baudoin

Wat motiveert mensen om zich aan de coronaregels te houden: goede informatie of de angst voor een infectie? Psychologen prof. dr. Matthias Wieser en dr. Marta Andreatta van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzochten deze vraag in samenwerking met Universiteit Würzburg en het Academisch ziekenhuis. Het resultaat van de studie is verrassend. Niet angst, maar juist informatie over hoe het virus zich verspreidt, motiveerden mensen meer om zich aan de regels te houden.

Angst is niet de belangrijkste drijfveer

Tijdens de eerste lockdown (april 2020) zijn 4100 studenten door middel van een enquête ondervraagd. In de survey werden vragen gesteld als “In hoeverre ben je bang om ernstig ziek te worden door een besmetting met het coronavirus?” en “Word je angstig en nerveus als je nieuws over het coronavirus op sociale media ziet?”. Ook werden vragen gesteld over hun informatiegedrag, hun gemoedstoestand en hun verwachtingen en angsten voor de toekomst. De resultaten lieten zien dat mensen die erg emotioneel op de coronapandemie reageerden, niet noodzakelijk meer geneigd waren de veiligheidsregels na te leven.

Gedrag aangepast op basis van informatie

Onderzoekers bekijken hun resultaten aan de hand van concurrerende verklaringsmodellen. ‘Vanuit de Psychologie weten we dat ons gezondheidsgedrag wordt gestuurd of op basis van emotie als angst of op basis van meer cognitieve en socio-structurele factoren als eigen ervaringen en informatie uit verschillende informatiebronnen” aldus prof. dr. Matthias Wieser, een van de EUR onderzoekers. Tijdens de coronapandemie lijken mensen hun gedrag meer te hebben aangepast op basis van informatie over het virus dan angst voor het virus. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het onderzoek is uitgevoerd bij studenten, een hoogopgeleide bevolkingsgroep. Nader onderzoek moet uitwijzen of de resultaten ook te zien zijn bij andere bevolkingsgroepen.

Advies overheden

De resultaten zijn volgens de onderzoekers belangrijk voor beleidsmakers. Wieser: “De resultaten laten zien dat we bij een volgende pandemie burgers vooral moeten voorzien in betrouwbare informatie en de maatschappelijke relevantie van het probleem moeten laten zien. Dit kan burgers motiveren zich verantwoord en voorzichtig te gedragen”.

 

Professor
Onderzoeker
dr. Marta Andreatta
Meer informatie

Social cognitive factors outweigh negative emotionality in predicting COVID-19 related safety behaviors
Auteurs: Grit Hein, Matthias Gamer, Dominik Gall, Marthe Gründahl,  Katharina Domschke, Marta Andreatta (EUR), Matthias J.Wieser (EUR), Paul Pauli
In: ScienceDirect | Preventive Medicine Reports, vol. 24,  dec 21 | https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101559

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen