Wat doet de stad met haar bewoners?

Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Wat doet de stad met haar bewoners? Daarover gaat de inaugurele rede van prof. dr. Marjolijn Das, bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistieken. Zij is aangesteld binnen het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, vanwege het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Das spreekt haar oratie uit op vrijdag 14 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In haar rede ‘What is the city but the people?’ gaat Das in op de samenhang tussen je omgeving –je familie, je lokale sociale netwerk, de stedelijke omgeving zelf- met iemands maatschappelijke kansen. Betekent die samenhang ook een oorzakelijk verband, is er bijvoorbeeld sprake van een invloed van de omgeving, of meet je bestaande verschillen tussen mensen?

Gevolgen

Volgens de laatste cijfers van de VN woont tegenwoordig 55% van de wereldbevolking in steden. Verstedelijkingsprocessen hebben potentieel grote gevolgen voor levenslopen, voor sociale netwerken en voor ruimtelijke sociaaleconomische ongelijkheid. Marjolijn Das gaat onderzoeken hoe het stedelingen in hun stedelijke omgeving vergaat en richt zich met name op familienetwerken en de invloed van het wonen in stedelijke omgevingen op levenslopen.

Families uit elkaar

Kansrijke jongeren trekken weg uit landelijke gebieden, de ouderen blijven achter. De ´geografie van sociale verbanden´ verandert daardoor. Zo kunnen families verder uit elkaar komen te wonen. Daarnaast zijn de stedelijke sociale netwerken mogelijk heel anders dan sociale netwerken op het platteland.

Registerdata

Das gebruikt voor haar onderzoek grootschalige registerdata uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het CBS. Hierin zijn gegevens uit allerlei overheidsregistraties opgenomen, onder andere de Basisadministratie Personen met informatie over personen, woonlocaties en familierelaties. Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen leidt ertoe dat data beter en efficiënter kunnen worden ingezet voor lokaal beleid op het gebied van sociale vraagstukken.

Sjoerd van der Hucht Fotografie

Over Marjolijn Das

Prof. dr. Marjolijn Das is senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en doet sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van ruimtelijke demografie met registerdata. Daarnaast is zij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en ontginning van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS. Zij publiceerde onder andere over verhuisgedrag en levensloopgebeurtenissen, stadsgeografie en de invloed van en nabijheid van familie. Das promoveerde aan de Universiteit Utrecht in de gedragsbiologie.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief