Zakendoen na de overstap op de cloud

Zakendoen na de overstap op de cloud

Cloud computing verandert de manier waarop we leven en zakendoen, ingrijpender dan de komst van het internet deed. Maar hoe pak je dat als bedrijf aan? Uit het proefschrift 'Dynamic capabilities for managing emerging technologies, organizational and managerial antecedents of effective adoption of Cloud Computing' van bedrijfskundige Saeed Khanagha blijkt dat bedrijven vaak de grote vergissing maken bestaande denkwijzen en werkmethoden te gebruiken om nieuwe technologieën te implementeren. In plaats daarvan is er soms een radicaal andere houding nodig om alle mogelijkheden van een nieuw fenomeen volledig te benutten, zegt hij. Khanagha verdedigt donderdag 8 januari 2015 zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sommige bedrijven zijn er al in geslaagd concurrerend te blijven tijdens en nadat ze zijn overgestapt op cloud computing. Wat onderscheidt deze bedrijven?

In zijn proefschrift beschrijft Saeed Khanagha de effectieve aanpak bij technologische veranderingen. Hij onderzocht  het samenspel tussen structuren, werkwijzen en bestuursperceptie, in nauwe samenwerking met spelers in de sector.  Volgens Khanagha zijn gespecialiseerde bedrijven soms goed in staat om de technische aspecten van de veranderingen te verwerken, maar hebben ze moeite met de organisatorische uitdagingen, het toewijzen van middelen, collega's enthousiast maken en experimenteren in een nieuw vakgebied. Het kan echter een grote vergissing zijn de nieuwe technologie proberen te implementeren volgens bestaande denkwijzen en werkmethoden. Hij stelt dat er radicaal andere denkwijzen en werkmethoden nodig zijn om alle mogelijkheden van een nieuw fenomeen volledig te benutten.

Veranderingscoaches
Khanagha benadrukt de doorslaggevende rol van 'interne veranderingscoaches' bij het aanpassen van de werkmethoden en het opnieuw bepalen van de bedrijfsmodellen van het bedrijf. Hij noemt het innovatieproces voor cloud computing complex en bijzonder onzeker. Managers moeten volgens hem de veranderingen omarmen, zodat ze hun bedrijf bij de interne en externe veranderingen kunnen begeleiden. Hij bespreekt de directe en intensieve steun van senior managers en de betrokkenheid van klanten bij het innovatieproces. Bovendien gaat hij in op de belangrijkste manieren om kansen met betrekking tot de cloud op tijd en op efficiënte wijze te herkennen en ze te grijpen.

Khanagha spoort bedrijven aan te experimenteren, niet alleen met de technologie, maar ook met organisatorische indelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor het gebruik van nieuwe technologie, zonder dat dit nadelig is voor lopende zaken. Hij beschrijft optimale structuren om nieuwe technologie voor een nieuw bedrijfsmodel te verwerken.

Meer informatie

Olivia Manders, Media Officer. T (010) 408 2028 E manders@rsm.nl