Beurzen en fondsen

Inside view of the Polak building.

Belangrijkste beurzen/fondsen
Studeren/stage in het buitenland
Evenementensubsidies
Bijzondere financiële omstandigheden

Overzicht om te bepalen voor welke soort beurs/fonds je in aanmerking komt

Situatie

Soort beurs/fonds

 • Studenten die lid zijn van een Opleidingscommissie, Faculteitsraad, Universiteitsraad (bij het Erasmus MC de Gezamenlijke Vergadering) of van het bestuur van de Stichting Erasmus Sport

Individuele Bestuursbeurs

 • Studenten die lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie

Bestuursbeurs

 • Studenten die een voltijds bestuursjaar doen en daar een bestuursbeurs van de EUR voor ontvangen

Collegegeldvrij besturen

 • Ziekte
 • Zwangerschap en bevalling
 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen (handicap)
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding

Financiële ondersteuning toegekend door het College van Bestuur

 

 • Studenten die substantieel tijd investeren in relevante maatschappelijke activiteiten (community services)
 • Studenten die topsport bedrijven

Individuele beurzen die de universiteit beschikbaar stelt

 • Studeren of stage in het buitenland

Diverse beurzen en fondsen

 • Organiseren van evenementen en activiteiten

Diverse fondsen

 • Je bent op zoek naar extra middelen voor je uitwisseling, onderzoek of stage
 • Je verkeert in grote financiële problemen

Particuliere fondsen

Een selectie uit de belangrijkste beurzen/fondsen

Beurzen/fondsen

Informatie

Bestuursbeurs

De universiteit stelt bestuursbeurzen beschikbaar voor:

 • Studenten die lid zijn van een Opleidingscommissie, Faculteitsraad, Universiteitsraad (bij het Erasmus MC de Gezamenlijke Vergadering) of van het bestuur van de Stichting Erasmus Sport. Zij kunnen  in aanmerking komen voor een individuele bestuursbeurs. Meer informatie
 • Studenten die lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie. Meer informatie

Sociaal Noodfonds

Het sociaal noodfonds is bestemd voor studenten die in acute nood verkeren en met een kleine lening tijdelijk kunnen worden geholpen. Je kunt per jaar maximaal € 250 lenen en moet dit bedrag binnen 12 maanden terugbetalen. Je komt niet in aanmerking voor deze ondersteuning als het geld nodig is voor collegegeld of boeken of wanneer je structureel in financiële nood verkeert.

Wil je een beroep doen op het sociaal noodfonds, neem dan contact op met je studentendecaan. Deze bespreekt met jou je situatie. Bij het ESSC kun je een afspraak maken met een decaan.

Bij toekenning sluit je een leenovereenkomst. Wanneer je je verplichtingen niet nakomt, kan er tot incasso worden overgegaan.

Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam

 Dit fonds ondersteunt talentvolle minvermogende studenten. Meer informatie

EUR Excellence Scholarship

Wanneer je reeds een mastergraad hebt behaald en een tweede masteropleiding wenst te volgen dan val je niet langer onder het wettelijk collegegeld. Dit betekent dat je niet het lage tarief van het wettelijk collegegeld verschuldigd bent, maar het veel hogere instellingscollegegeld (zie website). De Erasmus Universiteit komt goede studenten graag tegemoet in deze hogere kosten. Wanneer je een opleiding (bachelor of master) aan de EUR cum laude heeft afgerond, kunt je in aanmerking komen voor een EUR Excellence Scholarship. Met deze scholarship wordt het collegegeld voor je tweede masteropleiding verlaagd tot het wettelijke collegegeld. Deze verlaging geldt voor de gehele duur van de opleiding zolang het studietempo zodanig is dat naar verwachting binnen de termijn die voor de opleiding staat kan worden afgestudeerd. Meer informatie

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

Met inachtneming van de bedoelingen van Maria van Duyst van Voorhout wil de Stichting “Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude” te ‘s-Gravenhage jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig geldelijk ondersteunen dat zij hun opleidingen of studies kunnen aanvangen of vervolgen.

Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een renteloze lening. Meer informatie

Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds

De Stichting stelt zich tot doel jonge, veelbelovende Nederlanders financieel te ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Meer informatie

Schuurman Schimmel-van Outeren

De stichting is een particulier studiefonds dat al meer dan 125 jaar bestaat. Zij schenkt beurzen aan studenten die hun studie niet kunnen betalen. Voor studenten die een studiebeurs zoeken

 • om je studie in Nederland te bekostigen
 • om in het buitenland stage te lopen
 • om wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het buitenland?
  Meer informatie

Stichting Bekker-la Bastide Fonds

Deze stichting heeft onder andere ten doel het verlenen van financiële steun aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Meer informatie

Tesselschade-Arbeid Adelt (speciaal voor vrouwen)

TAA vindt het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Daarom biedt TAA ondersteuning aan vrouwen die een opleiding of studie willen volgen, maar daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben. Meer informatie

Studeren/stage in het buitenland

Evenementensubsidies

Fonds

Informatie

Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR

Het Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten is per 1 mei 2022 opgeheven. Het stelt zich ten doel de onderlinge contacten van in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en uit de Nederlandse Antillen te bevorderen, evenals de bevordering van contacten tussen hen en studenten van Nederlandse afkomst. Meer informatie

Fonds Bijzondere voorzieningen

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ondersteunt via bijdragen uit het Fonds Bijzondere Voorzieningen eenmalige door studentengroeperingen/-organisaties van de EUR georganiseerde activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen-maatschappelijke vorming. Meer informatie

Financiële ondersteuning bij bijzondere omstandigheden

Het aantal jaren basisbeurs en eventueel aanvullende beurs is beperkt. Wanneer er in die periode studievertraging ontstaat, als gevolg van bijzondere omstandigheden, kan de betrokken student een beroep doen op financiële ondersteuning van de kant van de universiteit.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen