Onderzoekend leren en het Wetenschapsknooppunt

Onderzoekend Leren

Het Wetenschapsknooppunt gaat uit van de didactiek van het onderzoekend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

De onderzoekscyclus

Een hulpmiddel voor het begeleiden en/of uitvoeren van een onderzoek is de onderzoekscyclus. Dit model bevat een stapsgewijze omschrijving over het doen van onderzoek in de klas aan de hand van de principes van onderzoekend leren. De onderzoekscyclus geeft antwoord op de vraag “wat doe je als je onderzoekt”.

De onderzoeksvaardigheden

Bij het uitvoeren van een onderzoek volgens de stappen van de cyclus werken leerlingen aan diverse “onderzoeksvaardigheden”. De onderzoeksvaardigheden zorgen voor een verdieping in het onderzoek. Door aandacht te besteden aan de vaardigheden help je je leerlingen zich ontwikkelen in “hoe doe je onderzoek”.

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit heeft een vaardigheden raamwerk ontwikkeld waarin de belangrijkste vaardigheden voor onderzoekend leren uiteengezet worden. 

Aan de slag?

Wil je aan de slag met onderzoekend leren, download dan hier de uitgebreide docentenhandleiding met een handig praktijk voorbeeld.

 Natuurlijk helpen we u graag op weg, neem gerust vrijblijvend contact op. 

Wetenschapsknooppunt