Erasmus Professors

Om de missie van de Erasmus Universiteit op het hoogste niveau uit te dragen heeft het College van Bestuur een nieuwe hoogleraarspositie ingesteld: de Erasmus Professor. Rector Magnificus Annelien Bredenoord maakte dit nieuws wereldkundig op de dies natalis 2022. Een Erasmus Professor is een vooraanstaand hoogleraar die op een transdisciplinaire manier werkt aan maatschappelijke impact op voor de EUR cruciale strategische thema’s en hierdoor een boegbeeld voor de universiteit is.  

Rol van de Erasmus Professors

Een Erasmus Professor is een inspirerende teamspeler, die op een transdisciplinaire manier actief meewerkt aan het verwezenlijken van voor de EUR cruciale strategische thema’s. Erasmus Professors behoren tot de voorhoede van hun vakgebied, hebben zichtbare ervaring in het realiseren van positieve maatschappelijke impact door hun onderzoek, onderwijs en/of engagement-activiteiten, werken intensief samen met maatschappelijke partijen en/of het bedrijfsleven, en geven bij voorkeur leiding aan een interdisciplinair en divers team.     

De Erasmus Professors werken door de complementariteit van hun verschillende profielen, vanuit diverse vakgebieden en vanuit de Erasmiaanse waarden samen aan het creëren van maatschappelijke impact. Samen vormen de Erasmus Professors de ‘Erasmus Table’, waar hun onderlinge verbinding en de synergie in hun programma’s zichtbaar wordt.

Het is het voornemen van het College van Bestuur voortaan ieder jaar een nieuwe Erasmus Professor te benoemen, voor een duur van 5 jaar.

Eveline Crone

Erasmus Professor Eveline Crone

Eveline Crone is hoogleraar Developmental Neuroscience in Society en directeur van het SYNC lab (Society, Youth and Neuroscience Connected). Meer informatie over SYNC Lab .

Prof. Crone onderzoekt de psychologische en neurale processen die betrokken zijn bij zelfregulatie en sociale ontwikkeling. Al haar werk maakt gebruik van een ontwikkelingsgerichte cognitieve neurowetenschappelijke benadering om de relatie tussen hersenontwikkeling en veranderingen in psychologische processen van geboorte tot volwassenheid te onderzoeken, met speciale aandacht voor de adolescentie. Eveline en de leden van haar onderzoeksgroep publiceren regelmatig in toonaangevende internationale tijdschriften. Naast haar missie om innovatief en excellent wetenschappelijk onderzoek te doen, investeert haar lab in de bijdrage en vertaling van wetenschappelijke bevindingen naar de maatschappij. Bijvoorbeeld door middel van het het jongerenparticpatie platform YoungXperts en de samenwerking met het Albeda College. Ook is Eveline lid van de Raad van Advies bij de Nationale Jeugdraad (NJR).

Binnen EUR speelt prof. Crone een belangrijke rol als academic Lead van Healthy Start Convergence Program, als programmaleider van het onderzoeksproject Growing Up Together in Society (GUTS) en voorzitter van de ESSB Vaste Commissie Loopbaanbeleid (VCL).

Buiten EUR bekleedt professor Crone ook belangrijke functies. Zij is president elect van de Flux International Society for Developmental Cognitive Neuroscience. Vice-President van de European Research Council en ook Elected Corresponding Member of the British Academy (UK).

Tijdens haar carrière heeft Eveline verschillende prestigieuze onderscheidingen gekregen. In september 2017 ontving Eveline de Spinozaprijs voor haar onderzoek naar het puberbrein. Maar ook onderscheidingen als de NVP Award for Exceptional Contributions to Brain and Cognition Sciences (2021) en de Distinguished Scholar Award of the Social & Affective Neuroscience Society (2022).

Meer informatie over professor Crone
Moniek Buijzen

Erasmus Professor Moniek Buijzen

Moniek Buijzen is hoogleraar Communicatie en Verandering aan de Erasmus Universiteit, met een huidige focus op de integratie van AI in de samenleving. Ze is de academische leider van het Movez Network, het Erasmus Initiative Societal Impact of AI (AiPact) en de gezondheidssector van het landelijke 10-jaren programma Public Values in the Algorithmic Society (AlgoSoc).

Als toekomstgerichte Erasmus Professor is ze initiatiefnemer en trotse partner van de 'radicareful' AICON-beweging, die de principes verkent van succesvolle cross-sectorale samenwerking tussen wetenschap, maatschappij, kunst en natuur. Op basis van de ervaringen van de betrokkenen geeft AICON vorm aan de gemeenschappelijke basis voor gelijkwaardige co-creatie voor een humane en maatschappelijk verantwoorde integratie van AI in de samenleving.

Meer informatie over professor Buijzen
Jun Borras

Erasmus Professor Jun Borras

Saturnino ('Jun') M. Borras Jr. is hoogleraar Agrarische studies aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studies (ISS) in Den Haag en was 15 jaar hoofdredacteur van Journal of Peasant Studies, tot begin 2023.

Hij ontvangt een Advanced Grant van de European Research Council (ERC) voor zijn lopende onderzoeksproject "Commodity & land rushes: reshaping five spheres of global social life - food, climate change politics, labour/migration, state/citizenship, and geopolitics" in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hij is ook Distinguished Professor aan de China Agricultural University, Beijing, en medewerker aan het in Nederland gevestigde Transnational Institute (TNI).

Meer informatie over professor Borras

Nieuws met Erasmiaanse waarden

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen