Young Erasmus Academy

Docent EUC geeft college / les

Young Erasmus Academy (YEA) is een diverse groep getalenteerde jonge wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines die alle faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam vertegenwoordigen, inclusief het Erasmus Medisch Centrum. YEA-leden dragen proactief bij aan de ontwikkeling en verspreiding van visies over onderzoek, onderwijs, impact en universitair beleid. Daarbij staat het perspectief van academici die in het begin en het midden van de academische carrière zitten, centraal.

De groep dient als platform om de toekomst van de universiteit te bespreken en om gevraagd (reactief) en ongevraagd (proactief) advies en standpuntbepalingen te ontwikkelen, gericht aan het College van Bestuur van de EUR en andere relevante fora.

YEA heeft drie hoofddoelen, vergelijkbaar met andere jonge academies in Nederland:

  • Het versterken van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek, binnen Erasmus Universiteit Rotterdam en met nationale en internationale partners;
  • Het vergroten van positieve maatschappelijke en wetenschappelijke impact, specifiek in de regio Rotterdam;
  • Het adviseren van het College van Bestuur van de EUR over zaken met betrekking tot het academisch- en onderzoeksbeleid.

Momenteel richt YEA zich op drie hoofdthema's:

  1. Het verbeteren van de zichtbaarheid en impact van YEA binnen en buiten EUR;
  2. Bijdragen aan de implementatie van Erkennen & Waarderen binnen de EUR, in samenwerking met het kernteam van het Erkennen en Waarderen-programma van de EUR;
  3. Vergroten van de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van EUR.
Studenten zitten en lezen.
Alexander Santos Lima

Lidmaatschap van YEA

YEA is opgericht in 2013. Lidmaatschap van YEA geldt voor een periode van vijf jaar, die ingaat aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Leden hebben een aanstelling aan Erasmus Universiteit Rotterdam en moeten in de afgelopen 10 kalenderjaren gepromoveerd zijn op het moment van toetreding tot YEA. Gedurende een kalenderjaar kunnen er maximaal 25 YEA-leden tegelijkertijd lid zijn. Kandidaten worden voorgedragen door de decanen en benoeming is gebaseerd op een selectieprocedure in samenwerking tussen de YEA-voorzitter(s) en de Rector Magnificus.

YEA organiseert regelmatige bijeenkomsten met leden, aparte werkgroepvergaderingen om aan de 3 thema's te werken, en – indien nodig – specifieke themabijeenkomsten. YEA heeft ook tweejaarlijkse bijeenkomsten met de Rector Magnificus, en woont regelmatig bijeenkomsten bij met de andere jonge academies in Nederland en de nationale Jonge Akademie.

Nieuws Young Erasmus Academy

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen