Meer luisteren naar jonge wetenschappers: "Zij zijn de toekomst"

Interview met universitair hoofddocent Daphne van de Bongardt
Foto van Campus Woudestein in de ochtend.
Studenten en ouders in een collegezaal tijdens de Bachelor Open Dag.
Alexander Santos Lima

Jonge wetenschappers die ons College van Bestuur adviseren. Dat is de Young Erasmus Academy (YEA). Volgens YEA-voorzitter dr. Daphne van de Bongardt is Erkennen & Waarderen nu één van de belangrijkste onderwerpen: "Als je goed bent in onderwijs geven, impact maken of leidinggeven, kan je ook een goede wetenschapper zijn. Deze kwaliteiten moeten we meer erkennen en waarderen. Vooral voor jonge academici is deze cultuurverandering van groot belang."

Young Erasmus Academy (YEA) 

Net als bijna elke Nederlandse universiteit heeft Erasmus Universiteit Rotterdam een Jonge Akademie: Young Erasmus Academy (YEA). Dit is een groep van 25 getalenteerde jonge wetenschappers die bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek, onderwijs, impact/engagement, leiderschap/management en universitair beleid. De benoeming van de leden is voor 5 jaar.

Daphne zit nog tot eind 2024 in YEA. "Elke faculteit is vertegenwoordigd binnen YEA. Daardoor hebben we voelsprieten binnen de hele universiteit en horen we het ook snel als er ergens iets speelt. Soms zien we tussen onze faculteiten grote verschillen op bepaalde dossiers. Ook op dossiers waar je dat liever niet wilt, zoals bepaalde aspecten van academisch loopbaanbeleid."

​​Daphne van de Bongardt doet veel bij de universiteit. Ze is universitair hoofddocent binnen het Department of Psychology, Education and Child Studies bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Sinds 1 maart 2023 is ze daar ook afdelingsdirecteur. Daarnaast is Daphne een van de oprichters van het Erasmus Love Lab: het eerste interdisciplinaire lab ter wereld voor sociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek naar intieme relaties, liefde en seksualiteit. Ze zit verder als vicevoorzitter in het EUR-programmateam voor Erkennen & Waarderen. Sinds 2019 is ze lid van de Young Erasmus Academy (YEA). En sinds januari van dit jaar ook voorzitter van YEA samen met ESHCC-wetenschapper dr. Amanda Brandellero.

Daphne van de Bongardt at the Erasmus Love Lab.
Daphne van de Bongardt

3 strategische werkgroepen

Er zijn 3 strategische werkgroepen binnen YEA:

  • Verbeteren van de zichtbaarheid en impact van YEA
  • Erkennen & waarderen
  • Duurzaamheid en toekomstbestendigheid

Daphne: "Onze eigen zichtbaarheid verbeteren is op zichzelf niet het doel. Maar het versterken van de adviezen die we geven wel. Die adviezen zijn relevanter en hebben een sterkere impact als onze universitaire gemeenschap ons kent en weet te vinden."

Naast de rector magnificus en het College van Bestuur bepalen vooral decanen en hoogleraren wat er gebeurt binnen een universiteit. Volgens Daphne is het goed dat niet alleen de standaard mensen aan tafel zitten als er beleid wordt gemaakt of besluiten worden genomen: "Het is zeker niet zo dat oudere wetenschappers, of wetenschappers die verder gevorderd zijn op de academische carrièreladder het slechter voor hebben met de jongere generatie. Maar ze staan er gewoon anders in. Ze hebben andere belangen en andere blinde vlekken. Het is daarom heel belangrijk om met YEA een brug te vormen naar de jongere generatie wetenschappers. Dan kom je tot een gezonde, inclusieve en toekomstgerichte academische gemeenschap."

Daphne Van de Bongardt in het Erasmus Love Lab.

"De ego’s moeten dan opzij. En dat is soms een pijnpunt binnen de wetenschap"

Dr. Daphne van de Bongardt

Universitair hoofddocent

Erkennen & Waarderen (E&W)

Voor de universiteit van de toekomst is Erkennen & Waarderen heel belangrijk, volgens Daphne. Momenteel implementeert EUR het programma binnen de universiteit. Daarom is het ook een groot onderwerp binnen YEA. “De nadruk ligt bij veel wetenschappers op artikelen publiceren en het aanvragen van grants. Geld binnenhalen eigenlijk. Erkennen & Waarderen gaat juist over het verbreden van de definitie van talent. Als je goed bent in onderwijs geven, impact maken of leidinggeven, kan je ook een goede wetenschapper zijn en een academische carrière doorlopen. Vooral voor jonge academici is deze cultuurverandering van groot belang.”

Kritiek op Erkennen & Waarderen

De kritiek op Erkennen & Waarderen wisselt tussen disciplines en universiteiten. Toch komt één punt vaak terug. "Er zijn zorgen over internationale vergelijkbaarheid. Dat je als wetenschapper met minder publicaties en grants niet meer meetelt internationaal. Ik denk dat het wel meevalt. Het blijft denken vanuit een verouderd systeem. Je ziet in andere landen ook veranderingen."

Volgens Daphne is 'team science' een van de oplossingen. Samenwerken is de toekomst. "Op het moment dat alle wetenschappers blijven denken dat zij dat schaap met 5 poten moeten zijn, loopt het systeem vast. Goed zijn in onderzoek, onderwijs, leiderschap en nog impact maken ook. Dat kan niet allemaal bij één iemand liggen."

"Je moet een divers team hebben met talenten die op elkaar aansluiten. Naast diegenen die succesvol zijn in grants en publiceren, ook iemand die sterk is in het leiden van de onderzoeksgroep, iemand die zorgt voor inspirerende onderwijsprogramma’s en een ander die weer maatschappelijke impact maakt. De ego’s moeten dan opzij. En dat is soms een pijnpunt binnen de wetenschap. Het profiel van 'de excellente wetenschapper' is veel diverser dan alleen een focus op onderzoek. Een universiteit doet meer dan dat."
 

Professors buiten in een groep met gekleurde epitoga
Alexander Santos Lima

Ben je Veniabel?

Erkennen & Waarderen gaat om een enorme cultuurverandering. En dat kost tijd. "Het gaat om durven. Durven om meer waarde te hechten aan andersoortige talenten. We hebben hele goede mensen in huis, maar we verliezen ook hele goede mensen in de manier waarop het nu gaat. Een veel voorkomende vraag voor jonge academici is: ben je Veniabel? Oftewel, ga je het geld straks binnenhalen? Maar misschien wil je wel helemaal geen Veni-beurs binnenhalen en wil je jouw talenten inzetten voor onderwijs, patiëntenzorg of leidinggeven. De academici met die talenten frustreren we nu of jagen we weg met ons eenzijdige systeem. We verliezen op deze manier veel verschillende soorten talent, en de druk op de 5-potige schapen blijft onverminderd hoog."

Onderwijs sneeuwt onder

De kwaliteit van het onderwijs profiteert ook van Erkennen & Waarderen. Onderwijs is een toptaak van een universiteit. Het doel is om onderzoek op een inspirerende manier terug te laten komen in colleges, en de wetenschappelijke blik op de wereld mee te geven aan de volgende generatie professionals en wetenschappers.

"Onderwijs geven is nu vaak een moetje voor veel universitaire wetenschappers. Dat komt deels door de toegenomen werkdruk van de afgelopen jaren waarin we gewoon te weinig resources en geld kregen om het onderwijs op peil te houden met de enorme toename van studenten. De tijd die wetenschappers overhouden voor onderzoek komt daarmee in het geding. Sommigen vinden investeren in onderwijs ook minder waardevol dan investeren in publicaties, bijvoorbeeld voor het binnenhalen van grants. Dat is jammer. We zouden juist trots moeten zijn op het wetenschappelijke onderwijs dat we geven. Het is de eerste plek waar we impact maken. Met wetenschappers die hun talenten inzetten voor het onderwijs stijgt de kwaliteit."
 

EUR-studenten overleggen tijdens een werkgroep.
Alexander Santos Lima

Universiteit van de toekomst: waar gaan we heen?

Daphne ziet Erkennen & Waarderen als een belangrijke stap in de goede richting. Maar zeker niet als eindpunt. "Ik hoop dat we eind 2024 mooie geïmplementeerde voorbeelden hebben van Erkennen & Waarderen binnen alle faculteiten. Wetenschappers die mogen kiezen voor méér nadruk op onderwijs, impact of leidinggeven. Rolmodellen met een loopbaanpad dat past bij hun individuele talenten en bij hun team. Dat we aan jonge academici laten zien dat je ook universitair docent (UD), universitair hoofddocent (UHB) en hoogleraar kan worden met andere prestaties dan alleen maar geld werven of artikelen publiceren. Daar gaan we ons vanuit YEA voor inzetten komend jaar."
 

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Alles over de Young Erasmus Academy.

Zo ziet Erkennen & Waarderen er uit bij EUR.

Gerelateerde content
Overvolle agenda's en de focus op publicaties. Genoeg academici lopen klem met hun werk. Via het project Erkennen & Waarderen wordt er gekeken naar oplossingen.
Lege collegezaal
Dr. Marike Polak over haar ervaringen met Erkennen & Waarderen en werken in het nieuwe managementprofiel.
Marike Polak, associate professor bij ESSB

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen