Subthema's Vital Cities and Citizens

Subthema's
Mensen in de stad

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijk gebied. Globalisering, technologische verandering, internationale migratie en toenemende ongelijkheid maken de sociale structuur en cultuur van steden wereldwijd complexer.

Door te onderzoeken hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de stedelijke leefomgeving kunnen wetenschappers steden helpen te floreren. Onderzoekers uit verschillende disciplines werken binnen dit Erasmus Initiatief nauw samen om de voorwaarden te identificeren voor gelijke levenskansen, veilige leefomgevingen, en het harmonieus samenleven van een steeds meer diverse bevolking.

Subthema's

Inclusieve Steden en Diversiteit

Veerkrachtige Steden en Stedelingen

Marathonlopers in Rotterdam

Slimme Steden en Gemeenschappen

Duurzame en Rechtvaardige Steden

Skyline Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen