Onderzoeksprojecten

Lees meer over de onderzoeksprojecten bij Vital Cities and Citizens.

Van onderzoeken hoe rechtvaardige duurzaamheidstransities zich manifesteren in steden, tot een studie naar de impact van een pandemie op een stad als Rotterdam. Meer weten over de verschillende onderzoeksprojecten binnen Vital Cities and Citizens? Klik op een van de banners.

  Onze andere onderzoeksprojecten

  Mijn Stad Rotterdam

  Hoe gesprekken met Rotterdammers impact maken op het stadsleven

  Drie armen die elkaar vasthouden en daarmee verbinding verbeelden. Elke arm staat op haar beurt voor een onderdeel wat de stad kenmerkt; de bebouwde omgeving, de mentaliteit en bedrijvigheid.

  Impactstudie COVID-19 voor Rotterdam

  Hoe kan Rotterdam herstellen en haar veerkracht vergroten?

  SPRING pilot Rotterdam Zuid

  Lokale initiatieven op Rotterdam-Zuid in kaart gebracht

  (Re)mapping Rotterdam

  Een alternative kaart van Rotterdam

  Closer Cities

  Impact door kennis over steden te delen

  Smart Cities for Social Inclusion

  Databeheer regelingen in slimme steden voor sociale inclusie

  Smart Cities header

  Nairobi Urban Hub

  Bevorderen van veerkracht in informele nederzettingen én daarbuiten

  Urban Vitalism

  De stad versterken vanuit het perspectief van stedelijk vitalisme

  JUSTRA Cities Network

  Over rechtvaardige duurzaamheidstransities in en rond steden

  Inclusieve en Welvarende Steden

  Werken aan inclusieve en welvarende steden, nu en in de toekomst

  Birds' eye view of white building complex with green areas

  Translocal lives

  Vestiging van vluchtelingen, placemaking en digitale technologieën in Rotterdam en Amsterdam

  Nabuurschap, Duurzaam Wonen en Zorg in Schiebroek

  Verbeteren van het toekomstperspectief op het gebied van wonen en zorg voor ouderen in Schiebroek

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen