Onderzoeksevaluatie en -beoordelingsdiensten (REAS)

De Research Intelligence community ondersteunt met haar kennis en tools onderzoekers bij het versterken van hun onderzoeksimpact, onder andere door het vergroten van de zichtbaarheid van onderzoekers en hun wetenschappelijke publicaties, de optimalisatie van publicatiestrategieën en het helpen beoordelen van onderzoeksprestaties. Daarnaast is de community betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe methodes om de kwaliteit, de relevantie en de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te meten.

 • bewustwording: het bevorderen van verstandig gebruik van metrics-gebaseerde onderzoeksevaluaties en analyses;
 • best practices: het adviseren van wetenschappelijke medewerkers in het vinden en toepassen van bibliometrische indicatoren met betrekking tot hun wetenschappelijke resultaten;
 • onderwijzen: het ontwikkelen van e-modules en instructies;
 • adviseren: advies geven over publicatiestrategieën;
 • zichtbaarheid vergroten van onderzoekers: auteur ID’s, met inbegrip van ORCID;
 • ondersteunen van bibliometrische analyses: voor subsidieaanvragen, herbenoemingen, tenure en promoties;
 • ontwikkelen en onderhouden van Research impacts: een onlinecursus over de drie meest gebruikte databanken voor het meten van onderzoeksimpact: Web of Science, Scopus en Google Scholar;
 • deelnemen aan onderzoeksprojecten:
  • Quality and Relevance of Research in Law, Social Sciences and Humanities (met CWTS en EIPK)
  • Research Intelligence project (met CWTS, EUR/Erasmus MC en TU Delft).

 • Drs. Judith Gulpers, Faculty Liaison, afdeling 'Data and Publication Support' van de Universiteitsbibliotheek, lid Research Intelligence Community EUR

Denk aan de volgende vuistregel bij het meten van impact: als een onderzoeker veel geciteerd wordt, is het erg aannemelijk dat deze onderzoeker een significante impact heeft op het onderzoeksgebied. Omgekeerd is het echter niet altijd zo, dat een onderzoeker die minder vaak geciteerd wordt, weinig impact heeft. Als een onderzoeker weinig geciteerd wordt, kan dit duiden op een gebrek aan impact binnen het onderzoeksgebied. Dit kan echter ook liggen aan dat de onderzoeker:                                                      

 • binnen een klein onderzoeksgebied werkt wat leidt tot minder citaties in totaal;
 • aan het begin van de academische carrière staat;
 • in een andere taal dan het Engels publiceert;
 • voornamelijk boeken en/of in boeken publiceert.

Als leidraad gebruiken wij verder de tien principes voor onderzoeksevaluaties van het Leiden Manifesto for Research Metrics: 'a distillation of best practice in metrics-based research assessment so that researchers can hold evaluators to account, and evaluators can hold their indicators to account'.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen